VÄLJ LOKALFÖRENING

Om Gyncancerförbundet

Om oss

Gyncancerförbundet är en allmännyttig, ideell organisation för gyncancerdrabbade kvinnor, närstående och andra intressenter. Förbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden patientorganisation. Förbundets ändamål: att påverka genom medverkan i beslutsfattande organ som tar tillvara våra medlemmars intressenten att förmedla information att vara synliga att samarbeta med andra organisationer att stärka, hjälpa och inspirera att erbjuda utbildning och stöd till medlemmar att erbjuda fysiska möten, aktiviteter och föreläsningar Gyncancerförbundet har idag drygt 500 medlemmar.

PowerPoint presentation om Gyncancerförbundet

Styrelsen

Belinda

Ordförande

Belinda Haraldsson

E-post:
info@gyncancerforbundet.se

Telefon: ‭072-208 56 30

Stödperson utbildad av Cancerfonden.

cristina-gunnarsson

Kassör

Cristina Gunnarsson

E-post:
cristina.gunnarsson@gmail.com

Telefon: 070-656 32 00

Stödperson utbildad av Cancerfonden.

petra-dahlberg

Ledamot

Petra Dahlberg

E-post:
orjanpetra@hotmail.com

Stödperson utbildad av Cancerfonden.

elenor-ekstrand-ok

Ledamot

Elenor Ekstrand

E-post:
elenorlantz@hotmail.com

Stödperson utbildad av Cancerfonden.

malin-Isudde

Ledamot

Malin Isudde

E-post:
isudde@gmail.com

Stödperson utbildad av Cancerfonden.

Nathalie-Stoltz

Ledamot

Natalie Stoltz

E-post:
nataliekimstoltz@gmail.com

Stödperson utbildad av Cancerfonden.

kerstin

Ledamot

Kerstin Gerdin Mann

E-post:
kerstinsh1@gmail.com

Stödperson utbildad av Cancerfonden.

maja-hemstrom

Suppleant

Maja Hemström

E-post:
gcfgavleborg@gmail.com

Stödperson utbildad av Cancerfonden.

Revisor

Ted Isudde

E-post:
isudde@gmail.com

Revisorssuppleant

Ulla Wahlman

E-post:
ulla@wahlman.se

Historik

Gynsam – Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorganisation bildades den 15 april 2000 med GCF (Gyncancerföreningen) Viola, GCF Musslan och GCF Linnea som medlemsföreningar. Genom samarbetet får medlemsföreningarna större genomslag i gemensamma frågor.

Milstolpar
1994 – GCF Viola i Skåne
1996 – GCF Musslan i Värmland
1996 – GCF Stockholm
1997 – GCF Linnea i Sundsvall
1998 – Arbetsgruppen Groddarna bildades med ekonomisk hjälp från Cancerfonden. Målet var att starta en samarbetsorganisation.
1998 – Stödpersoner utbildas gemensamt för första gången
1999 – Arbetet påbörjas med att ta fram stadgar för den nationella samarbetsorganisationen.
2000 – Gynsam bildas och första riksstämman hålls i Sundsvall.
2004 – GCF Mariarosen i Västerås
2004 – GCF Ada & Beda numer GCF Västra Götaland Göteborg
2007 – GCF Anemonen i Halland
2008 – GCF i Örebro
2013 – GCF Anni Östergötland
2013-16 – GCF Liljan Uppsala
2015 – GCF Fjärilen Gävle
2015 – GCF Nyponrosen Umeå
2020 – Namnbyte till Gyncancerförbundet