Min vårdplan

Källa: 1177.se

Erbjuds dig med cancerdiagnos

Min vårdplan erbjuds dig som har en cancerdiagnos, för att du ska kunna vara delaktig i din vård. Vårdplanen ska bidra till att du känner dig trygg och välinformerad och förstår vad som händer under utredning och behandling.

Min vårdplan finns både i pappersform och digitalt för vissa diagnoser. Din digitala Min vårdplan når du när du loggar in på 1177.se, e-tjänster.

I vårdplanen kan du hitta information om din behandling och diagnos. Du kan också kommunicera med din kontaktsjuksköterska genom att använda meddelandefunktionen när du är inloggad i den digitala vårdplanen.

Vårdplanen är ditt dokument och du kan uppdatera den själv eller tillsammans med din vårdgivare med egna anteckningar, datum för läkarbesök och så vidare. Vårdplanen kommer finnas tillgänglig under hela din behandling och är ett stöd för dig som patient.

När du byter behandling eller behandlande enhet, kompletterar kontaktsjuksköterskan vårdplanen med ny information, till exempel om behandling och medicinering.

Det är din kontaktsjuksköterska som upprättar din vårdplan tillsammans med dig. Hen kommer erbjuda dig digital vårdplan där det är möjligt.

Logga in i din digitala Min vårdplan

Min vårdplan når du via ”Logga in” på 1177.se eller i appen 1177. För att nå e-tjänsten måste du ha en e-legitimation. Din vårdplan finns under Alla övriga tjänster/Stöd och behandling