Biverkningar

Källa: 1177.se

Lindra vanliga biverkningar

Här är exempel på vad som kan hjälpa för att slippa eller lindra några vanliga biverkningar. Berätta för vårdpersonalen om dina biverkningar. En del kan du behöva behandling för. En del biverkningar kan du lindra själv.

Att slippa må illa

Cytostatika kan göra att du mår illa. En del mår så illa att de kräks. Illamåendet kan komma medan du får behandling, eller under det närmaste dygnet efter behandlingen. För en del kommer illamåendet några dagar senare.

Det finns läkemedel som lindrar, eller som gör att du slipper helt att må illa.

Minska tröttheten

Många känner sig mycket trötta och orkeslösa. De blir inte utvilade fast de sover.

Vila hellre ofta än länge om du är mycket trött när du brukar vara vaken. De flesta tycker att det hjälper att röra på sig.

Berätta för vårdpersonalen om du är trött. Tröttheten kan bero på blodbrist, och då kan du behöva behandling för det. Läs fler råd om trötthet vid sjukdom – fatigue.

Lindra besvär i munnen

Kroppens slemhinnor är extra känsliga för behandling med cytostatika. Det kan orsaka besvär, till exempel sår i munnen.

Det kan göra ont i munnen i upp till två veckor efter behandlingen med cytostatika. Det finns lokalbedövning som går att gurgla. En dietist kan ge råd och hjälp om det blir svårt att äta. Läs mer i texten Mat vid cancer.

En del får en vit beläggning på tungan. Det kan vara tecken på en svampinfektion. Det finns läkemedel mot svampinfektion.

Det är vanligt att bli torr i munnen. Det brukar gå över efter en till två månader. Det är viktigt att vara extra noggrann med munhygienen eftersom det är lättare att få karies om det är torrt i munnen. Läs mer i texten om muntorrhet.

Du kan behöva komma oftare till en tandläkare eller en tandhygienist än tidigare. Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

Hjälp vid diarré eller förstoppning

Diarré eller förstoppning mellan behandlingarna beror på att tarmens slemhinna eller nerver påverkas tillfälligt. Det kan gå att lindra besvären själv. Läs mer i texten Mat vid cancer. Ibland behövs läkemedel.

Råd för att behålla vikten

Behandlingen med cytostatika blir mer verksam om vikten förändras så lite som möjligt.

Din vikt kan öka om du är stilla mer än tidigare, eller om du får kortison. Kortison är vanligt för att förebygga illamående men ökar också lusten att äta.

De flesta mår bättre av att röra på sig. Gör något som du tycker om och som känns bra. Läs mer om vad du kan göra i texten om fysisk aktivitet och fysioterapi vid cancer.

Din vikt kan minska om behandlingen med cytostatika påverkar hur du upplever smaker och konsistenser. Då kan det kännas svårare att äta. I texten Mat vid cancer finns råd om vad du kan göra och hur du kan få hjälp om det behövs.

Smörj hud och naglar

En del cytostatika kan påverka huden eller naglarna.

Huden kan till exempel bli torr, röd, klia eller bli mer känslig för sol.

Naglarna kan bli skörare och få vita linjer.

Besvären brukar gå över när behandlingen är klar. Det finns kräm som du kan smörja huden och naglarna med så att det känns bättre. Det är viktigt med skydd mot solen.

Håret kommer tillbaka om du tappar det

En del cytostatika kan göra att håret faller av efter någon vecka eller några veckor. Det är vanligast på huvudet. Håret kommer tillbaka när behandlingen är klar. Håret kan vara annorlunda och ha en annan färg än tidigare när det börjar växa ut igen.

Det går att få bidrag för peruk, och på en del håll även för lösögonfransar. Bidraget är olika i olika delar av landet. Det kan vara bra att prova ut peruken innan behandlingen börjar. För dig som är barn eller ungdom ordnar läkaren en remiss i god tid innan håret faller av om du vill ha en peruk.

Att använda en så kallad kylmössa kan göra att håret inte faller av. När hårbotten kyls minskar mängden cytostatika som når hårcellerna. Du har på dig mössan varje gång du får behandling. Den kan fungera olika bra för olika personer. En del tycker att det gör ont att använda kylmössa.

Barn och ungdomar brukar inte använda kylmössa.

Minnet och koncentrationen

En del får svårare att till exempel minnas och att koncentrera sig. Det kan ta längre tid att få saker gjorda.

Berätta för vårdpersonalen om du har besvär med att minnas och att koncentrera dig. Det kan bero på blodbrist, och då behöver du behandling för det.

Besvären brukar försvinna när behandlingen är färdig.

För dig som är barn eller ungdom kan besvären bli bestående och ibland förvärras. Läs mer längre ner i texten.

Det kan hjälpa att du rör på dig regelbundet, och att du äter bra och vilar när du behöver.

Så kan du få en bättre sömn

En del cytostatika gör det svårare att somna eller att sova tillräckligt. Kortison kan också påverka sömnen.

Läs om vad du kan göra själv i texten om sömnsvårigheter. Säg till vårdpersonalen så att du kan få mer hjälp om du behöver.

Råd om sex och lust

Det är vanligt att sexlusten påverkas medan du får behandling. Det kan ha olika orsaker, till exempel hormonbrist eller hur du känner och tänker om din situation. För en del minskar lusten samtidigt som behovet av närhet ökar.

Du kan ha sex, om du vill. Tänk på att slemhinnorna kan vara skörare och du kan ha lättare att blöda. Använd kondom vid samlag. Cytostatika kan finnas kvar i spermier och andra kroppsvätskor i upp till 72 timmar efter att du har fått behandling. Läs mer i texten Cancer och sexualitet.

Hjälp med tankar och känslor

På allt fler vuxenkliniker finns kontaktsjuksköterskor. Kontaktsjuksköterskan ska vara ett särskilt stöd för dig som har cancer eller är närstående, till exempel om du behöver prata. Du kan också prata med sjukhusets kurator.