Ge en gåva…

 

Ge en gåva

Gåvor till Gyncancerförbundet sätts in på:
Bankgiro 374-9660
eller
Swish 123 075 23 29.

 

Har ni frågor om gåvor eller vår verksamhet, kontakta oss via e-post: info@gyncancerforbundet.se eller kontakta vår kassör Cristina Gunnarsson på cristina.gunnarsson@gmail.com eller 070-656 32 00.

Gyncancerförbundet
tackar varmt för din gåva!

X
X