VÄLJ LOKALFÖRENING

Stödperson

Det är känslomässigt svårt att drabbas av cancer. Som medlem har du möjlighet att prata med en stödperson.

En stödperson…

  • vet genom egen erfarenhet hur viktigt det är att ha någon att tala med om sin situation
  • har tid att lyssna
  • har moralisk tystnadsplikt
  • är utbildad för sin uppgift
  • är utbildad av cancerfonden

Stödperson hänvisar till sjukvårdspersonal i medicinska frågor

Gyncancerförbundet har i dagsläget ett antal stödpersoner. 

Våra stödpersoner

Elenor Ekstrand

elenorlantz@hotmail.com

070-692 12 28 

 

Carina Olsson

carina.o@telia.com

070-554 24 50

 

Cristina Gunnarsson

cristina.gunnarsson@gmail.com

070-656 32 00 

 

Belinda Haraldsson

belindaharaldsson@hotmail.com

072-208 56 30

 
 
Maja Hemström

maja.hemstrom@gmail.com 

070-325 50 06 

 

Malin Isudde

isudde@gmail.com 

073-143 30 71 

 

Melinda Rönnberg

melindaronnberg@hotmail.com

070-770 08 61

 

Petra Dahlberg

orjanpetra@hotmail.com

073-156 59 79