GCF Västernorrland

 

förenings-
information

GCF Västra Götaland

GCF
halland

GCF
östergötland

GCF
gävleborg

gcf
örebro

GCF
Västernorrland

GCF
västmanland

GCF
värmland

GCF
västerbotten

gcf
stockholm

gcf
jönköping

GCF Västernorrland

c/o Margaretha Sundsten
Storgatan 52 B
852 30 Sundsvall
Telefon: 070-654 97 51
Plusgiro: 498 01 70-7
E-post: ordforande@gcflinnea.se eller info@gcflinnea.se

Styrelsen
Ordförande: Margaretha Sundsten
Ledamöter: Katarina Wedin, Ingrid Reinhard
Suppleanter: Gunilla Granlund, Agneta Martinsson

Revision
Revisor: Gudrun Gustavsson
Revisorsuppleant: Inga-lill Andersson

X
X