GCF Halland

 

förenings-
information

GCF
gävleborg

GCF
halland

gcf
jönköping

GCF
värmland

GCF
västerbotten

GCF
Västernorrland

GCF
västmanland

Västra Götaland

Skåne

Stockholm

gcf
örebro

GCF
östergötland

GCF Halland

E-post: gcfhalland@gyncancerforbundet.se
Telefon: 073-066 27 47
Bankgiro: 5883-7428

Styrelsen
Ordförande: Vakant
Kassör: Ann-Christin Olsson
Sekreterare: Barbro Johansson
Ledamöter: Gun-Brith Ottosson, Karin Holmström, Kerstin Axelzon
Suppleant: Lena Holm Jenssen

Revision
Revisor: Lillemor Ahlqvist, Kaj Karlsson
Revisorsuppleant: Åsa Johansson

Valberedning
Styrelsen

X
X