GCF Halland

 

förenings-
information

GCF Västra Götaland

GCF
halland

GCF
östergötland

GCF
gävleborg

gcf
örebro

GCF
Västernorrland

GCF
västmanland

GCF
värmland

GCF
västerbotten

gcf
jönköping

GCF Halland

c/o Sten-Eric Svensson
Bergängsvägen 17E
302 58 Halmstad
Telefon: 073-066 27 47
Bankgiro: 5883-7428
E-post: gcfhalland@gyncancerforbundet.se

Styrelsen
Ordförande: Sten-Eric Svensson
Kassör: Ann-Christin Olsson
Sekreterare: Barbro Johansson
Ledamöter: Gun-Brith Ottosson
Suppleant: Lena Holm Jenssen

Revision
Revisor: Lillemor Ahlqvist, Kaj Karlsson
Revisorsuppleant: Åsa Johansson

Valberedning
Styrelsen

X
X