VÄLJ LOKALFÖRENING

Studie: Implanterad ”läkemedelsfabrik” eliminerar tumörer

bakkgrund--mabra

En ny cancerbehandling som visat sig snabbt kunna döda tumörer i äggstockarna och tjock- och ändtarmen hos möss skulle kunna testas på människor redan i höst.

Forskare har implanterat små ”läkemedelsfabriker” i bukhinnan hos möss med cancer, vilket gjorde att deras långt framskridna tumörer förstördes på endast sex dagar. Studien har publicerats i tidskriften Science Advances.

Implantaten innehöll konstruerade mänskliga celler som var programmerade för att utsöndra ett cytokin kallat interleukin-2, IL-2. Cytokiner är en grupp proteiner som signalerar till cellerna att de ska agera mot en inkräktare. IL-2 aktiverar vita blodkroppar så att de bekämpar cancer och andra sjukdomar.

Används i cancerbehandlingar

IL-2 och andra cytokiner används redan i cancerbehandling men med nuvarande behandlingar behöver höga doser injiceras och det ger negativa biverkningar, det skriver IFL Science.

För att minska biverkningarna ville forskarna utveckla ett nytt sätt att administrera höga doser av IL-2 så att det bara når området där cancern finns. Därför inplanterade de sina ”läkemedelsfabriker” i bukhinnan, som omsluter tarmarna, äggstockarna och andra organ i buken, vilket gjorde att läkemedlet levererades direkt till tumörerna.

Mer träffsäkert immunsvar

”Vi administrerar bara en gång, men läkemedelsfabrikerna fortsätter att tillverka dosen varje dag, där den behövs tills cancern är eliminerad,” säger Omid Veiseh till Rice University News.

”När vi bestämt rätt dos, hur många fabriker vi behövde, kunde vi utrota tumörer i 100 procent av djuren med äggstockscancer och i sju av åtta djur med kolorektal cancer”, fortsätter han.

Eftersom IL-2 kunde administreras direkt in i tumörerna från bukhinnan blev immunsvaret mer träffsäkert än vid befintliga cytokinbaserade behandlingar. Forskarna upptäckte inga större systemiska ökningar av IL-2-nivåerna vilket gör att många biverkningar kan undvikas.

Studie på människa kan börja snart

Eftersom IL-2 och andra cytokiner redan används i medicinska behandlingar tror forskarna att deras minimalt invasiva teknik väldigt snabbt kan gå igenom en klinisk prövningsprocess på människa med försök som kan påbörjas senare i år.

Metoden kan även anpassas för fler cancertyper.

Läs mer: Studie stärker Astra Zeneca inom cancerläkemedel [Dagens PS]

Artikeln är hämtad från https://www.dagensps.se/life-science/studie-implanterad-lakemedelsfabrik-eliminerar-tumorer/

Läs andra artiklar