VÄLJ LOKALFÖRENING

I forskningsfronten för skräddarsydda cancervaccin

cancerf

I forskningsfronten för skräddarsydda cancervaccin

23 april 2024

Vaccin mot cancer – skräddarsytt efter varje patient. Här är forskningen intensiv just nu och en av pionjärerna är Catherine Wu som belönas med årets Sjöbergspris.

kvinna framför hus

Catherine Wu arbetar vid Dana-Farber Cancer Institute i Boston, USA och är professor i medicin vid Harvard Medical School i USA. Foto: Sanna Percivall.

– Jag ser fram emot en framtid där en patient kan komma till läkaren och säga: Beställ mitt personliga cancervaccin och hjälp mig besegra cancern, säger Catherine Wu vid Dana-Farber Cancer Institute i Boston, USA och professor i medicin vid Harvard Medical School i USA.

Visionen kanske inte är så långt borta. Catherine Wu tror själv att det kan handla om några år.

Beställ mitt personliga cancervaccin och hjälp mig besegra cancern

Ett cancervaccin används för att behandla människor som redan är sjuka. Det skiljer sig alltså från vaccin mot infektioner som används i förebyggande syfte eller för att minska spridningen av ett virus. Ett cancervaccin är en typ av immunterapi som sätter igång immunceller att attackera cancer.

kvinna framför en dörr utomhus
Catherine Wu på besök i Sverige. Foto: Sanna Percivall.

Individanpassad behandling

Det speciella med de cancervaccin som Catherine Wu forskar om är att de är skräddarsydda efter en patient. De är alltså framtagna för att matcha mutationerna som finns i tumören hos en viss patient och de kan bara användas på just den patienten.

– De vacciner som vi arbetar med tar tre-till fyra månader att ta fram. Men som tur är kan vi arbeta tillsammans med industrin för att effektivisera processen.

Hon och hennes forskargrupp har intresserat sig för något som heter tumörneoantigener som är strukturer som immunförsvaret kan känna igen som främmande och börja attackera. Det är mutationer som uppstår i cancerceller som ger upphov till tumörneoantigener.

två kvinnor får diplom av Kungen
Catherine Wu tilldelas Sjöbergpriset av Kung Carl XVI Gustaf under en ceremoni i Stockholms stadshus. Till höger i bild syns Hao Wu som mottog Gregori Aminoffs pris i kristallografi. Foto: Patrik Lundin.

Cancerceller utvecklar osynlighetsmantel

Genom så kallad sekvenseringsteknik kan hon ta reda på vilka tumörneoantigener som finns hos en viss patient. Sedan tillverkar hon konstgjorda kopior av dem och injicerar dem i patienten.

Då stimuleras immunsystemet så att det blir bättre på att upptäcka och bekämpa tumörcellerna. Frågan är varför inte kroppen och det egna immunsystemet kan göra detta själv.

– Cancerceller är smarta. De utvecklar ett slags osynlighetsmantel för att skydda sig mot kroppens immunsystem. Vaccinet kan hjälpa immunsystemet att bli mer effektivt.

kvinna sitter på bänk utomhus
Hon forskar om cancervaccin som används som behandling vid cancer. Foto: Sanna Percivall.

Testade på patienter

Genombrottet kom med en publikation i Nature 2017 då Catherine Wu och hennes kollegor hade testat individanpassade vaccin på några patienter med hudcancerformen melanom.

Vi fick spännande resultat

– Vi fick spännande resultat. Några av patienterna som var svårt sjuka fick vaccin tillsammans med immunterapi av typen checkpointhämmare. Och de patienterna har inte försämrats och de är vid liv nu flera år senare. Det gör oss väldigt glada.

Hon menar att tekniken kan komma att användas för många olika cancerformer i framtiden.

Får stort pris

I år tilldelas Catherine Wu Sjöbergspriset, ett prestigefullt pris på en miljon dollar.

– Jag känner mig mycket ödmjuk och väldigt tacksam att forskningen uppmärksammas. Det ger oss också stöd att fortsätta med forskningsprogrammet, så att vi kan tänka innovativt och komma vidare med nästa stora steg.

Se Sjöbergsprisets film om Catherine Wus forskning.

Läs andra artiklar