VÄLJ LOKALFÖRENING

24 procentig ökning av cancerfall inom EU 2035

cancer2

24 procentig ökning av cancerfall inom EU 2035

23 januari 2024

Den 2 februari anordnade Cancerfonden och EU-kommissionens representation i Sverige ett seminarium kring Europe´s Beating Cancer Plan. Fram till 2035 väntas cancerfallen inom EU öka med 24%. Det gör att cancer 2035 skulle bli den enskilt största dödsorsaken i Europa.

Publik under EU seminariet, EU flagga i förgrund.

I Sverige drabbas 65 000 personer av cancer varje år. Av det kan 16 000 fall förebyggas, främst genom ändrade levnadsvanor. För att stoppa den utveckligen behövs en gemensam kraftsamling som leder till konkreta åtgärder. Foto: Albin Håkansson

I Sverige drabbas 65 000 personer av cancer varje år. Av det kan 16 000 fall förebyggas, främst genom ändrade levnadsvanor. För att stoppa den utveckligen behövs en gemensam kraftsamling som leder till konkreta åtgärder.

Våra utmaningar är gemensamma med andra länder och möjligheterna att göra skillnad är större om vi samarbetar.

Den 2 februari anordnade Cancerfonden och EU-kommissionens representation i Sverige ett seminarium med talare som Annika Wäppling Korzinek, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, Mef Nilbert, professor i onkologi vid Lunds universitet och sakkunnig Socialstyrelsen och Penilla Gunther, ledamot i Cancer Mission Board och tidigare ledamot i Sveriges riksdag.

Representanter från Cancerfondens granskningskommitté: Gunvor Ericson, Charlotta Dabrosin, Gunilla Gunnarsson och Joakim Dillner deltog i ett panelsamtal om genomförandet av EU:s cancerplan. Foto: Albin Håkansson

 

Under dagen höll även Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström tal om varför cancerområdet behöver prioriteras på EU-nivå. Foto: Albin Håkansson

Europe’s Beating Cancer Plan är en förebild och har stor betydelse för det svenska arbetet att finansiera cancerforskning och att öka kunskapsläget om cancer, både hos politiker och allmänhet.

Planen omfattar hela sjukdomskedjan, från forskning och prevention till vård, rehabilitering och hur de som överlevt cancer ska kunna leva väl efter avslutad behandling. Till planen kopplas det också ekonomiska medel och en plan för hur respektive mål ska kunna nås.

Åhörare under seminariet
EU:s cancerplan hjälper medlemsländerna att lyfta sina behov och insatser. Foto: Albin Håkansson

Det hoppas vi Sverige kan inspireras av inför revideringen av den svenska cancerstrategin.

Genom EU:s arbete mot cancer får respektive medlemsland hjälp att lyfta behov och insatser. Arbetet den nuvarande EU-kommissionen påbörjat behöver få fortsätta även nästa mandatperiod. Visionen finns i EU:s cancerplan men visionen måste omsättas till handling de kommande åren.

Proffesorn Joakim Dillner från Karolinska Institutet deltog i ett panelsamtal under EU seminariet. Foto: Albin Håkansson.

Genom att använda de möjligheter till finansiering och åtgärder som anges i planen kan vi komma närmare målet att besegra cancer.


Läs andra artiklar