VÄLJ LOKALFÖRENING

Nu kan fler forska om cancer

cancer

Nu kan fler forska om cancer

21 mars 2024

38 forskare får nu sin forskartjänst finansierad av oss för att föra cancerforskningen framåt på en rad olika områden. Ett av dem är vårdforskning där vi gjort en särskild satsning.

Kollage med fyra närbilder.

Cancerfondens forskningsnämnd har fattat beslut om att finansiera 38 forskartjänster för sammanlagt 103 miljoner kronor.

Cancerfondens forskningsnämnd har fattat beslut om att finansiera 38 forskartjänster för sammanlagt 103 miljoner kronor. Forskarna som får anslag är både yngre forskare och mer seniora forskare som befinner sig på olika nivåer inom sin karriär, och de verkar inom en rad specialområden. Flera av dessa tjänster gör det möjligt för forskaren att kombinera klinisk verksamhet med forskning.

Särskild satsning på vårdforskning

Åtta av forskarna som nu får sin tjänst finansierad är specialiserade inom vårdforskning, en del av en storsatsning från Cancerfonden. Vårdforskning handlar om att höja patienters livskvalitet både under och efter behandling.

– I takt med att allt fler överlever cancer ökar också behovet av vårdforskning så att så många som möjligt kan leva ett bra liv med eller efter en cancer. Vi är därför mycket glada att kunna göra denna satsning och kommer att fortsätta att satsa inom det här området framöver, säger Malin Sund, forskningsnämndens ordförande.

Vårdforskningen som nu beviljas pengar handlar bland annat om psykosocialt stöd vid cancer, träning under behandling och socioekonomiska skillnader hos canceröverlevare.

Forskning om barn i sorg

Specialistsjuksköterskan Rakel Eklund tilldelas 3,9 miljoner kronor för att forska om sorg hos barn som förlorat en familjemedlem i cancer.

Under de kommande åren ska Rakel Eklund undersöka hur barn och deras föräldrar upplever att vara i skolan efter förlusten av en familjemedlem. Hon kommer också att forska om hur skolan arbetar med krishanteringsplaner för barn i sorg och hur stödet till barnen kan utformas.

– Barn i sorg riskerar att få försämrade skolresultat eller lämna skolan i förtid. Det finns en kunskapslucka när det handlar om hur svenska skolor förstår, förbereder sig för och arbetar med barns sorg, säger Rakel Eklund, forskare vid Uppsala universitet.

närbild kvinna
Rakel Eklund forskar om barn i sorg. Foto Isak Eklund.

Varje dag förlorar cirka tre barn i Sverige en förälder i cancer så det är viktigt att kunna förbättra villkoren för barnen.

– Det här forskningsanslaget betyder hur mycket som helst. Jag tänker på alla barn jag kommer att kunna hjälpa med den här forskningen. Jag är sjuksköterska och forskare och det är inte alltid lätt att få finansiering för den här typen av forskning, så jag är väldigt glad att Cancerfonden satsar inom området.

Minskade biverkningar vid bröstcancerbehandling

En av forskarna som får finansiering i kategorin Senior Investigator Award är Marike Gabrielson vid Karolinska institutet. Hon forskar om att minska biverkningarna av tamoxifen, ett östrogenhämmande läkemedel som används för att behandla bröstcancer.

Tamoxifen har varit en hörnsten i behandlingen av hormonrelaterad bröstcancer i närmare femtio år. Trots dess effektivitet lider dock många kvinnor av svåra biverkningar, och nära hälften avbryter sin behandling i förtid, vilket ökar risken för återfall och försämrar chansen till överlevnad.

– Att äta tamoxifen kan vara jättetufft med klimakterieliknande biverkningar som kraftiga vallningar, sömnbrist, torra slemhinnor, och det är därför så många avbryter behandlingen i förtid. Jag vill ta fram en mer individanpassad behandling med tamoxifen så att det blir mindre biverkningar och förhoppningsvis färre som avbryter sin behandling, säger Marike Gabrielson, docent vid Karolinska institutet.

Närbild kvinna
Marike Gabrielson forskar om minskade biverkningar vid bröstcancerbehandling. Foto Stefan Zimmerman, Karolinska Institutet.

Marike Gabrielson tilldelas 3,9 miljoner kronor fördelat över 3 år, med möjlighet till förlängning av ytterligare en treårsperiod.

– Vi behöver lämna dagens one size fits all-behandling med tamoxifen till förmån för en mer skräddarsydd behandling. Kan vi göra det så kan vi rädda liv och göra behandlingen mycket mer skonsam för tiotusentals kvinnor, säger Marike Gabrielson.

Säkrare diagnos vid lungcancer

Hans Brunnström vid Lunds universitet utvecklar nya metoder för att upptäcka lungcancer tidigare. Han tilldelas nu en forskartjänst i kategorin Senior Clinical Investigator Award.

– Cancer diagnostiseras i de flesta fall med hjälp av mikroskop där man tittar på vävnad från tumören, men vid lungcancer kan det ibland vara svårt att ställa rätt diagnos för att man har så lite vävnad från provtagningen, säger Hans Brunnström, cancerforskare vid Lunds universitet.

man närbild
Hans Brunnström forskar om bättre sätt att diagnosticera lungcancer.

Genom att förbättra träffsäkerheten med små cellprover kan patienterna slippa att lämna upprepade prov. Det innebär att behandlingen kan starta tidigare och patienten slipper genomföra flera provtagningar, vilket kan vara väldigt påfrestande.

– Jag är jätteglad för det här förtroendet från Cancerfonden så jag kan fortsätta bedriva min forskning. Lungcancer är den cancersjukdom som flest antal människor dör av idag men fortsätter vi satsa på forskningen så är jag övertygad om att överlevnaden i lungcancer kommer att öka i framtiden, säger Hans Brunnström.

Innovativ virusbehandling mot lymfkörtelcancer

Judit Arvelund vid Linköpings universitet forskar om en metod som heter onkolytiska virus och som har förmågan att ta sig in i cancerceller och angripa dem inifrån. Dessa virus kan sätta igång kroppens eget immunförsvar så att det börjar attackera cancerceller.

– Min förhoppning är att utveckla en säker och effektiv behandling mot lymfom. Och forskningen kommer även att förbättra vår förståelse av hur ett effektivt immunsvar mot cancer fungerar, säger Judit Arvelund vid Linköping universitet.

 

närbild kvinna
Judit Arvelund forskar om bättre behandling av lymfkörtelcancer, lymfom.

Hon får sin forskartjänst finansierad inom kategorin Junior Investigator Award.

Lymfom eller lymfkörtelcancer är en cancerform som uppstår i kroppens vita blodkroppar. Den kan ofta behandlas med bra resultat tidigt i sjukdomsperioden, men vid återfall är den svår att bota. Det behövs därför nya behandlingsalternativ. Eftersom behandlingen inte är specifik för en viss typ av cancer har den, utöver lymfom, dessutom god potential i en rad andra cancerformer.

– Jag blir mållös, det här är jättestort! Att få stöd från just Cancerfonden är en kvalitetsstämpel och ett tecken på att min forskning är relevant i kampen mot cancer. Nu kommer jag att kunna arbeta långsiktigt, till exempel med att samla in patientmaterial som tar lång tid. Tack alla som skänker pengar till cancerforskningen och gör detta möjligt, säger Judit Arvelund vid Linköping universitet.

Så fördelas pengarna


Karolinska institutet:
 23 forskare
Uppsala universitet:  7 forskare
Lunds universitet: 5 forskare
Umeå universitet: 2 forskare
Linköpings universitet: 1 forskare

Läs andra artiklar