VÄLJ LOKALFÖRENING

Världscancerdagen 4 februari

Världscancerdagen den 4 februari 2021

Tema: Tidig upptäckt – på liv och död

På Världscancerdagen den 4 februari 2021 kommer vi att uppmärksamma och tala om tidig upptäckt. Syftet med Världscancerdagen är att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare. Att skapa intresse och driva diskussion kring prioriterade frågor som minskade orättvisor i cancervården och stärkta patienträttigheter.

Vi kommer att streama Världscancerdagen här den 4 februari!

Det finns även möjlighet att delta Live genom att anmäla sig via länken nedan. Observera att sista anmälningsdag för att delta live är den 2 februari och efter det datumet är alla välkomna att följa oss här! >>

Läs andra artiklar