VÄLJ LOKALFÖRENING

Information om att vara anhörig

mamma1

Kontaktsjuksköterskor från RCC Mellansverige har bjudit in Cristina Gunnarsson från Gyncancerförbundet för att prata om att vara anhörig.

Det var ett intressant möte och kontaktsjuksköterskorna var tacksamma att få höra hur det upplevs att vara anhörig. Många var även intresserade att få informationsmaterial från förbundet, för att dela ut till sina patienter.

 

//

Styrelsen

Läs andra artiklar