VÄLJ LOKALFÖRENING

Forskningsprojekt Fex-Can vid Uppsala Universitet

nath

Dessa två fantastiska medlemmar från GCF Stockholm-Uppsala, Natalie Stoltz och Lovisa Speks ingår i aktuellt projekt som medforskare och handlar om sexuell och reproduktiv hälsa efter cancerbehandling.

Projektet skall pågår under ett 1år med uppföljande träffar och det skall bli enormt roligt att följa detta projekt.

 

Om projektet

Fex-Can är ett projekt som vill hjälpa unga personer som upplever problem kring relationer, sexualitet och oro över möjlighet att bilda familj efter cancer. Olika undersökningar undersökningar har visat att sådana problem är vanliga och att många unga vuxna önskar sig mer stöd. Därför finns ett internetbasetat självhjälpsprogram som nu skall utvecklas vidare. Det görs tillsammans med medforskargrupp där personer med erfarenhet av cancer bidrar med sina perspektiv för att göra programmet ännu bättre.

 

 

 

 

Läs andra artiklar