Gyncancerförbundet har även bjudit medlemmarna på Julbord där vi inte har någon lokalförening utan kontaktpersoner.

Avdelning Västra Götaland var den 26 november på Hotel Eggers i Göteborg på deras klassiska julbord och Avdelning Stockholm var den 6 december på Stortorgskällan i Gamla stan på Pluras julbord.

Den 19-20 november hade vi vår femte Må-bra-helg. Denna gång på Hotel Mimer i Umeå och spa på IKSU spa. Det var mycket uppskattat av medlemmarna. Efter spa blev det trerätters middag med mycket trevligt sällskap. Underbar dag med mycket skratt och fina nya minnen berättar deltagarna.

Vårt arbete i RCC (Regionala CanerCentrum) fortsätter där vi representanter i både PNR (Patient- och NärståendeRåd) och i olika vårdprocessgrupper. Dessa grupper ger en unik möjlighet att möta professionen och få information samt vara med och påverka. Representanterna har haft ett andra möte där vi stämmer av information som vi fått till oss och lägger ut till alla medlemmar regelbundet det som är intressant.

Cancerfonden har startat ett bedömningsarbete med patientrepresentanter , vilket innebär att representanter från olika patientgrupper får läsa forskningsanslag och göra en bedömning utifrån ett patientperspektiv. Mycket intressant och lärorikt. Vi har för andra gången fått möjlighet att delta i ett sådant projekt och var representant är Petra Dahlberg.

1-2 oktober hade vi vår fjärde Må-bra-helg. Denna gång på Dalecarlia i Tällberg. Mycket uppskattad, 28 deltagare som under två dagar fick mindfulness, spa, promenader och umgås med andra medlemmar. Nästa Må-bra-helg blir 19-20 november i Umeå.

Vår ordförande Belinda har varit runt i landet och föreläst “Att våga”. Att våga bryta ihop, blotta sig, att tänka om, att resa sig, att leva. Mycket uppskattad föreläsning av både kvinnor och män.

Vi är flera medlemmar som skall delta på Cancerfondens stödpersonsutbildning, 11 november. Cancerfonden kommer att anordna fler utbildningar. Vi återkommer med mer information.

Våra lokalordförande och kontaktpersoner är inbjudna till en informationshelg 12-13 november.

Ansökningar om verksamhetsbidrag är inskickade till Socialstyrelsen och Cancerfonden.

Vi har genomfört Må-bra-Helg i Göteborg, Sunne och Nacka. Turnén fortsätter till Rättvik 1-2 oktober, Umeå 19-20 november och Skåne 28-29 januari 2023.

Vi har också genomfört vår Kunskapsdag och Riksstämma 2022. Protokoll, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan från Riksstämman finner du under fliken Gyncancerförbundet – Verksamheten Camilla Malmborg valdes in som suppleant efter Mona Andersson. Presentation i nyhetsbrev och på hemsidan.

Vi har arbetat med att få representanter till RCC/PNR/Vårdprocessgrupper. Vilka som är förbundets representant finns under fliken som handlar om RCC. Regelbundna träffar med samtliga representanter är inplanerade. Första mötet sker 13 juni. Viktigt är att förbundets representanter är samspelta om frågor/visioner. Här sker samarbete med Nätverket mot gynekologisk cancer.

Utbildningsgruppen planerar en styrelseutbildning och eventuellt en ”sömnskola”. En stödpersonsutbildning kommer att ske i Cancerfondens regi under hösten. Ytterligare information kommer att finnas på vår hemsida.

Remisser som finns ute nu ”Min vårdplan” och ”Livmoderhalscancer” som Socialstyrelsen vill få från oss, även här samarbetar vi med Nätverket mot gynekologisk cancer. En fördel att vi samarbetar, de är mycket kunniga. Det gynnar våra medlemmar.

Vår hemsida uppdateras regelbundet. Kontakta Cristina eller Petra om du har synpunkter samt om du vill lägga ut något under Kalendern eller under Lokalföreningar/Kontaktpersoner. För att hålla nere kostnaderna kommer vi att samordna material som ska läggas ut på hemsidan. Det som läggs ut på Kalendern behöver inte samordnas. Är du van att lägga ut information under Kalendern ska du självklart fortsätta men vill du ha hjälp skicka ditt material till Petra.

Vi planerar preliminärt en förenings/kontaktpersonskryssning i höst. Information kommer att finnas  på vår hemsida.

Vår informationsfolder har tagit slut. Nya och uppdaterade ska beställas. Har du synpunkter på innehållet kontakta Belinda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *