VÄLJ LOKALFÖRENING

Reginala cancercentrum i samverkan

tillsammans

Gyncancerförbundet sitter med i fem PNR (patient och närstående råd) , Stockhom/Gotland, Mellan, Väst, Sydöst, Syd dock inte Norr men där står vi på kö för att få in en representant.

Att sitta med i PNR som patientrepresentant är otroligt viktigt och en möjlighet att vara med och påverka vården i ditt distrikt och får en unik möjlighet om att få information om hur vården fungerar och vad som är pågång.

För att Gyncancerförbundet skall sprida informationen mellan oss representanter och vidare till alla medlemmar har vi regelbundna möten där vi stämmer av vilken information som vi fått till oss.

 

Representanter i PNR:

Stocholm/Gotland, Petra Dahlberg har suttit med i rådet i 2 år nu och har ingått i lite olika projekt

Väst, Sara Wedel har suttit med i rådet under flera år och ingår i flera olika grupper

Mellan, Ulla har suttit med i rådet under 1 år och ingår i olika projekt

Syd, Carina nyinvald och tycker att det är spännande

Sydöst, Eva Molnar nyinvald och vill ta sig an uppgiften

 

Gyncancerförbundet sitter även med i flera vårdprocessgrupper som patientrepresentanter. I vårdprocessgrupperna sitter flera läkare/sjuksköterskor med från hela Sverige och det är enormt intressant att få vara med och följa arbetet som pågår i de olika prosessgrupperna.

Representanter i vårdprocessgrupperna:

Ulla Vahlman, sitter med i vårdprocessgruppen för gynekologisk cancer, samt kontaktsjuksköterskorna

Sara, sitter med i flera grupper bla kontaktsjuksköterskorna

Petra, vårdprocessgruppen för äggstockscancer

Belina, vårdprocessgruppen för Bäckencancer

 

Troligen pågång,

Anna Maria Kvist, vårdprocessgruppen för livmoderkroppscancer

 

Petra är sammankallande för Gyncancerförbundet gällande vårt arbete inom RCC och ansvarig att lägga ut informatin på hemsidan regelbundet.

Läs andra artiklar