VÄLJ LOKALFÖRENING

Patient och närståendedagen på Socialstyrelsen

social

En dag där vi fick träffa personal på Socialstyrelsen och företrädare för många patientföreningar där vi fick flera föreläsningar och tillsammans gick igenom EUs cancerplan i Sverige

//

Petra och Natalie

Läs andra artiklar