VÄLJ LOKALFÖRENING

Välkommen till
Gyncancerförbundet

Vår vision

Gyncancerförbundet vill se en optimal och jämlik vård för alla kvinnor som har eller har haft gynekologisk cancer.
Vi ser också som vår uppgift att föra ut kunskap och vara ett stöd för kvinnorna och deras närstående.
Vårt ledord: Vi värnar kvinnans inre rum

RCC dagar 2023 på Uppsala Slott

Gyncancerförbundet deltog på RCC dagarna 2023. Det var mycket intressanta föredrag som presenterades.

På programmet fanns hälsoregistret, ojämlikheter inom cancer, cancerregistret, alkohol och cancer, hälsoinformatörer, tidig upptäckt, screening, träning under cancerbehandling och mycket mera.

På slutet av dagarna fick patientrepresentanter några timmar att diskutera arbetet i de olika föreningarna och dess patient och närståenderåd, det var intressant.

Önskar du komma i kontakt med en stödperson?

Det är känslomässigt svårt att drabbas av cancer. Som medlem har du möjlighet att prata med en stödperson.

Gyncancerförbundet har i dagsläget ett antal stödpersoner. 

NYHETSBREV

NYHETER FRÅN FACEBOOK

Petra Dahlbergs berättelse

Petra Dahlberg är ledamot i styrelsen. Hör hennes egen berättelse om sjukdomsbeskedet och livet med cancer.

Spela videoklipp

Aktiviteter

juni, 2023

Artiklar

RCC Regionala Cancercentrum i Samverkan

Cancerlinjen/Ställ din fråga om gynekologisk cancer

Cancerlinjen Råd och stöd för drabbade och närstående

Digital träning efter cancerbehandling

Effektiv metod ökar köp nyttigt bröd

Jag såg i min vardag att patienter inte mådde bra

AKTUELLT

BLI MEDLEM

Gyncancerförbundet värnar om kvinnans inre rum. Bli medlem eller ge bort ett medlemskap i Gyncancerförbundet i present.

Kalender

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lokalföreningar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Må-bra Helg på turné!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.