VÄLJ LOKALFÖRENING

Välkommen till
Gyncancerförbundet

Vår vision

Gyncancerförbundet vill se en optimal och jämlik vård för alla kvinnor som har eller har haft gynekologisk cancer.
Vi ser också som vår uppgift att föra ut kunskap och vara ett stöd för kvinnorna och deras närstående.
Vårt ledord: Vi värnar kvinnans inre rum

Sommarhälsning

Midsommar helgen har börjat med allt vad det kan innehålla för nöjsamheter, vissa vill umgås med sina medmänniskor, andra vill njuta i sin ensamhet och kanske inte kan välja. Till er alla som har möjlighet att välja hur helgen tillbringas, välj med omsorg och hjärta vad som känns bra för dig, forma helgen som du vill. Till er som av olika anledningar måste vara isolerade från exponering kanske beroende på behandlingar, kämpa på och försök tänka positiva tankar.

Förbundet önskar alla lokalföreningar och medlemmar en riktigt fin midsommarhelg och fortsatta sommar.

Bilden är från en aktivitet arrangerad av Gyncancerförbundet

RCC dagar 2023 på Uppsala Slott

Gyncancerförbundet deltog på RCC dagarna 2023. Det var mycket intressanta föredrag som presenterades.

På programmet fanns hälsoregistret, ojämlikheter inom cancer, cancerregistret, alkohol och cancer, hälsoinformatörer, tidig upptäckt, screening, träning under cancerbehandling och mycket mera.

På slutet av dagarna fick patientrepresentanter några timmar att diskutera arbetet i de olika föreningarna och dess patient och närståenderåd, det var intressant.

Rehabiliteringsprogram för dig med gyncancer

Välkommen till ett rehabiliteringsprogram som har tema gyncancer.
Programmet anordnas av Gyncancerförbundet i samarbete med CancerRehabFonden.

Datum: 29 oktober – 3 november 2023
Plats: Rehabcenter Mösseberg, Mössebergsparken 34, 521 37 Falköping

OBS! Begränsat antal platser.

Så ansöker du
Ansökningsperioden är den 1 – 14 maj 2023.
Ansök här

Programmets innehåll
Programmet innehållet gruppsamtal, föreläsningar,
fysisk aktivitet såsom vattengymnastik, stavgång, gym
och mediyoga, meditations- och avslappningsövningar.
Personalen är sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut,
psykolog/psykoterapeut, dietist och arbetsterapeut.

Länkar
https://gyncancerforbundet.se
https://www.brackediakoni.se/mosseberg
https://www.cancerrehabfonden.se

Önskar du komma i kontakt med en stödperson?

Det är känslomässigt svårt att drabbas av cancer. Som medlem har du möjlighet att prata med en stödperson.

Gyncancerförbundet har i dagsläget ett antal stödpersoner. 

NYHETSBREV

NYHETER FRÅN FACEBOOK

MEDLEMMARNAS BERÄTTELSER

Elisabeth Eckerts berättelse

2017 var året då jag skulle bli fri. Jag längtade efter min pension.

Spela videoklipp

Petra Dahlbergs berättelse

Petra Dahlberg är ledamot i styrelsen. Hör hennes egen berättelse om sjukdomsbeskedet och livet med cancer.

Spela videoklipp

Aktiviteter

oktober, 2023

Artiklar

Lämna prov för HPV

Processplan för Livmoderhals Prevention

Tidig upptäkt – Screening

RCC NAG Cancerprevention om cancer och alkohol

Alkohol och Cancer RCC i Samverkan

Immunterapi

AKTUELLT

BLI MEDLEM

Gyncancerförbundet värnar om kvinnans inre rum. Bli medlem eller ge bort ett medlemskap i Gyncancerförbundet i present.

Kalender

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lokalföreningar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Må-bra Helg på turné!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.