Styrelsens aktiviteter

 

JANUARI

FEBRUARI

Tisdag 1/2

Fredag 4/2 Cancerveckan. Arrangör Fokus patient

Fredag 4/2

Världscancerdagen. Digital föreläsning. Arrangör Nätverket mot cancer

Onsdag 16/2

Digitalt möte med Nätverket mot gynekologisk cancer

Onsdag 16/2

Digitalt planeringsmöte med Ågrenshuset

MARS

Onsdag 9/3

Möte i Göteborg med Västra Götalands kontaktpersoner

Onsdag 9/3

Utdelning av informationsmaterial på Sahlgrenska, Göteborg

Fredag 11/3

Möte i Helsingborg med Skånes kontaktperson

Fredag 11/3

Möte i Halmstad med representanter från GCF Halland

Onsdag 23/3

Möte med RCC Mellansverige-Projektledargrupp Bäckencancerrehabilitering

APRIL

Lördag 2/4

Gyncancerdagen 2022. Digital föreläsning

Onsdag 6/4

18.00 Inspirationsföreläsning ”Lev livet” Bio Roxy, Örebro

Torsdag 21/4

Inspirationsdag med RCC Mellansverige-Projektledargrupp Bäckencancer- rehabilitering.

Tisdag 26/4

Digitalt möte med Nätverket mot gynekologisk cancer

MAJ

Onsdag 4/5

Digital föreläsning om äggstockscancer. Arrangör Nätverket mot gynekologisk cancer

Onsdag 11/5

Föreläsning om palliativ vård -Att känna mening med livet av Peter Strang, USÖ

Onsdag 18/5

Digitalt planeringsmöte med Ågrenshuset

Tisdag 24/5

Rundabordssamtal för patientorganisationer inom onkologi. Arrangör TLV

Lördag 28/5

Må-bra-helg Marina Tower hotell och spa, Nacka

Söndag 29/5

Må-bra-helg Marina Tower hotell och spa, Nacka

JUNI

Tisdag 7/6

Möte hos Cancerfonden för patientorganisationer

Måndag 13/6

Möte med förbundets representanter i RCC/PNR/Vårdprocessgrupper

Lördag 25/5

Möte med förbundets representanter i RCC/PNR/Vårdprocessgrupper Mötet handlade om kraftens hus

Måndag 20/6

Möte med Cancerfonden-Patientmedverkan i Cancerfondens bedömningsprocess i ansökan om forskningsprojekt.

SEPTEMBER

Fredag 2/9

Möte angående Cancerfondens forskningsprojekt-bedömningsprocess.

Måndag 19/9

Digitalt möte med Nätverket mot gynekologisk cancerfonden.

Fredag 30/9

Temadag-Precisionsmedicin-Regionalt Cancercentrum

OKTOBER

Torsdag 6/10

Belinda föreläser om ”Att våga”. ABF Sveavägen, Stockholm

Fredag 14/10

Delta på Cancerfondens halvårsmöte med övriga cancerorganisationer.

Söndag 16/10

Styrelseutbildning via ABF för lokalföreningarnas ledamöter.

Fredag 30/10

Styrelseutbildning via ABF för lokalföreningarnas ledamöter.

NOVEMBER

Lördag 5/11

Konferens med ordförande/kontaktpersoner m fl, Freys, Stockholm

Söndag 6/11

Konferens med ordförande, kontaktpersoner m fl, Freys, Stockholm

X
X