Petra Dahlberg och Natalie Stoltz var inbjudna som patient representanter av Lena Sharp verksamhetschef på RCC (regionalt cancercentrum). Vår uppgift var att rekryterna nya kandidater till PNR och då berätta om hur det är att sitta som representant i rådet.

Mötet hölls på kraftens hus i deras helt nyrenoverade lokaler och det kom många som var intresserade.