På Serafens sjukhus invigdes idag, 28 mars 2023 Kraftens hus. Ett hus för cancerberörda, där ingen med cancer skall behöva vara ensam.