Kvällen inleddes med att Ulrika Larsson från Akademibokhandeln gav oss spännande och intressanta boktips.
Efter parentation med ljuständning och diktläsning hölls sedvanliga årsmöteförhandlingar med Sten-Erik Svensson som mötesordförande.
Barbro Johansson, som varit vår sekreterare sedan föreningen bildades 2007, hade avsagt sig omval och avtackades. Vi alla i föreningen framförde vårt varma tack till Barbro för sitt engagemang, fantastiska och utmärkta arbete under alla dessa år. Barbro var även en av de drivande i bildandet av föreningen GCF Anemonen, numera GCF Halland.
Kvällen avslutades med enklare förtärning.