Styrelsen

Ordförande: Maja Hemström
Kassör/sekreterare: Ulla Wahlman
Ledamöter: Mona Andersson, Inger Wennberg, Agneta Johansson, Liselotte Wesslen
Suppleant: Mariann Minell
Revisor: Gunnel Berglund
Valberedning: Styrelsen

Kontakt
Telefon: 070-3255006
E-post: GCF Gävleborg
Hemsida: GCF Gävleborg
Facebook: GCF Gävleborg
Facebook: Ljuspunkten (Samverkan mellan Cancerföreningar i Gävleborgslän)
Swish: 123 036 93 06
Bankgiro: 5016-3534

Stödperson
Maja Hemström: 070-3255006, majahemstrom@gmail.com