Styrelsen

Ordförande: Eva Molnar
Vice ordförande: Ruth Fredlund
Kassör: Gabor Molnar
Sekreterare: Marianna Boström Nadler
Ledamot: Nancy Fredlund
Ledamot: Åse Esbensen

Kontakt
Telefon: 070-8713585
E-post: GCF Jönköping
Hemsida: GCF Jönköping
Facebook: Gyncancerforbundet (Förbundets)
Swish: 123 075 23 29 (Förbundets)
Bankgiro: 441-7754

Stödpersoner
Eva Molnar: 070-8713585, evamolnar@live.se

Marianna Boström Nadler: 079-3356755, mn.haga4@gmail.com