Styrelsen

Ordförande Eva Molnar

Kassör Gabor Molnar

Vice ordförande Ruth Fredlund

Sekreterare Marianna Boström Nadler

Ledamot Nancy Fredlund

Ledamot Åse Esbensen

Kontakt
c/o Eva Molnar
Åkerliden 17
565 32 Mullsjö
Telefon: 070-871 35 85
Bankgiro: 441-7754
E-post: evamolnar@live.se

Utbildade Stödpersoner:

Eva Molnar 070-8713585 evamolnar@live.se

Marianna Boström Nadler 079-3356755 mn.haga4@gmail.com