Styrelsen

Ordförande: Maija Parviainen
Kassör: Willy Hermansson
Sekreterare: Ingegerd Ahl
Ledamöter: Janita Strutz, Helena Ahlbom
Revisor: Hjördis Häll
Revisorssuppleant: Christina Liffner
Valberedning: Styrelsen

Kontakt

c/o Maija Parviainen
Stockrosvägen 2
722 46 Västerås
Telefon: 076-876 64 81
Bankgiro: 5124-0034
Swish-nummer: 123 633 54 26
E-post: maijas.info@gmail.com
Hemsida: www.gcfmariarosen.se
Facebook: Gcf-Mariarosen