Styrelsen
Ordförande: Maija Parviainen
Kassör: Willy Hermansson
Sekreterare: Ingegerd Ahl
Ledamöter: Janita Strutz, Lenita Niemi, Helena Ahlbom

Revisor: Hjördis Häll
Revisorssuppleant: Christina Liffner
Valberedning: Styrelsen

Kontakt
Telefon: 076-876 64 81
E-post: maijas.info@gmail.com
Hemsida: gcfmariarosen.se
Hemsida: GCF Västmanland
Facebook: Gcf-Mariarosen
Swish: 123 633 54 26
Bankgiro: 5124-0034