Styrelsen

 

Ordförande: Margaretha Sundsten
Sekreterare: Katarina Wedin
Ledamot: Ingrid Reinhard
Suppleant: Gunilla Granlund
Valberedning: Styrelsen

Kontakt
Telefon: 070-654 97 51
E-post: GCF Västernorrland
Hemsida: GCF Västernorrland
Facebook: Gyncancerforbundet (Förbundets)
Swish: 23 075 23 29 (Förbundets)
Bankgiro: 5379-7999