GCF Blekinge- Småland

Ordförande:

Carina Olsson

070-5542450
carina.o@telia.com

Kassör:

Pamela Magnesjö

Sekreterare:

Christer Nilsson

Internrevisor:

Cristina Gunnarsson

 

Stödpersoner:

Carina Olsson