Styrelsen

Ordförande: Carina Olsson
Sekreterare: Christer Nilsson
Kassör: Pamela Magnesjö
Ledamot: Magnus Magnesjö
Internrevisor: Cristina Gunnarsson

Valberedning: Styrelsen

Kontakt
Telefon: 070-5542450
E-post: GCF Blekinge-Småland
Hemsida: GCF Blekinge-Småland
Facebook: GCF Blekinge-Småland
Swish: 123 075 23 29 (Förbundets)
Bankgiro: 374-9660 (Förbundets)

Stödperson
Carina Olsson: carina.o@telia.com, 070-5542450