Östergötland

Kontaktpersoner i Östergötland: Belinda Haraldsson E-post: belindaharaldsson@hotmail.com Cristina Gunnarsson E-post: cristina.gunnarsson@gmail.com

Örebro

Styrelsen Ordförande: Elenor Ekstrand Kassör: Cristina Gunnarsson Sekreterare: Malin Isudde Ledamöter: Ann-Charlotte Haraldsson och  Belinda Haraldsson Suppleant: Ditte Tengvall Revisor: Vakant Valberedning: Styrelsen Kontakt c/o Elenor Ekstrand Vändhakevägen 9 716 30 Fjugesta Telefon: 073-988 24 81 Bankgiro: 754-5593 Swish-nummer: 123 512 79 64 E-post: elenorlantz@hotmail.com

Stockholm

Kontaktpersoner i Stockholm: Petra Dahlberg   E-post: orjanpetra@hotmail.com Radmila ”Millan” Axelsson E-post: radmila@telia.com

Skåne

Kontaktpersoner i Skåne: Jannike Hansson E-post: petitejannike@hotmail.com Belinda Haraldsson E-post: belindaharaldsson@hotmail.com

Västra Götaland

Kontaktpersoner i Västra Götaland Malin Persson E-post: malin.persson75@gmail.com   Sara Wendel E-post: sara_wendel@hotmail.com

Västmanland

Styrelsen Ordförande: Maija Parviainen Kassör: Willy Hermansson Sekreterare: Christina Liffner Ledamöter: Janita Strutz, Helena Ahlbom Kontakt c/o Maija Parviainen Stockrosvägen 2 722 46 Västerås Telefon: 076-876 64 81 Bankgiro: 5124-0034 Swish-nummer: 123 633 54 26 E-post: maijas.info@gmail.com Hemsida: www.gcfmariarosen.se Facebook: Gcf-Mariarosen

Västernorrland

Styrelsen Ordförande Margaretha Sundsten Ledamöter Katarina Wedin, sekreterare Ingrid Reinhard Suppleant Gunilla Granlund Kontakt c/o Margaretha Sundsten Storgatan 52 A 852 33 Sundsvall Telefon: 070-654 97 51 Bankgiro: 5379-7999 E-post: gcfvasternorrland@gyncancerforbundet.se

Västerbotten

Styrelsen Ordförande Jessica Bagglund Kontakt c/o Jessica Bagglund Haddingen 19 922 66 Tavelsjö Bankgiro: 283-5205 Swish-nummer: 123 464 34 17 E-post: gcfvasterbotten@gyncancerforbundet.se Facebook: gcfvasterbotten

Värmland

Styrelsen Ordförande: Maude Andersson Kassör och ledamot: Jill Ericson Sekreterare och Ledamot: May-Britt Larsson Ordinarie Ledamot: Marie-Louise Jansson Suppleant: Ingunn Pettersson Revision Revisor: Lena Funcke Valberedning Styrelsen   Kontakt c/o Maude Andersson Östra Kanalgatan 4 652 20 Karlstad Telefon: 054-18 52 90 Mobil: 070-555 38 85 Bankgiro: 447-0027 Swish-nummer: 123 244 10 83 E-post: gcfvarmland@gyncancerforbundet.se

Gävleborg

Styrelsen Ordförande Maja Hemström Kassör/sekreterare Ulla Wahlman Ledamöter Mona Andersson , Inger Wennberg, Agneta Johansson. Suppleanter Liselotte Wesslen , Mariann Minell Revision Revisorer: Gunnel Berglund, Ingela Björklund Kontakt c/o Maja Hemström Rävpasset 8 C 806 35 Gävle Telefon: 070-325 50 06 Bankgiro: 5016-3534 Swish-nummer: 123 036 93 06 E-post: gcfgavleborg@gyncancerforbundet.se Facebook: GCFgavleborg Ljuspunkten – Samverkan mellan Cancerföreningar i Gävleborgslän Facebook: Ljuspunkten