Om oss…

 

Information

Styrelsen

Stödpersons-
verksamhet

Verksamheten

Gyncancerförbundet

Gyncancerförbundet är en ideell organisation som är religiöst och politiskt obunden. Vårt syfte är att stödja kvinnor med gynekologisk cancer och deras anhöriga. Genom att påverka politiker, beslutsfattare och den allmänna opinionen arbetar vi för:

• att gemensamma riktlinjer och en gemensam vårdplan antas för hela Sverige.
• att alla, oavsett var man bor, skall ha tillgång till det senaste och bästa inom gyncancervården.
• att förebyggande hälsokontroller utvecklas och utförs.
• att alla skall erbjudas rehabilitering.

Gyncancerförbundet har i dagsläget 700 medlemmar.

Stödpersoner

Som medlem i Gyncancerförbundet får du tillgång till stödpersoner.

En stödperson
• har själv haft gynekologisk cancer.
• vet genom egen erfarenhet hur viktigt det är att ha någon att tala med om sin situation.
• har tid att lyssna.
• har moralisk tystnadsplikt.
• är utbildad för sin uppgift.

Lokalt

Under fliken Lokalföreningar ser du fikaträffar, evenemang samt föreläsningar som ordnas runt om i landet.

RCC har gjort en film om hur det går till i ett standardiserat vårdförlopp, Se filmen

Om du vill läsa nationella vårdprogram eller annan information från Regionala Cancercentrum
i samverkan så gå in på RCC.

Eftercancern En mycket bra och informativ sida med tips och råd om rehabilitering efter cancer i nedre delen av buken.

Broschyr på flera språk

Broschyr med information om vikten av att gå på sina cellprovskontroller finns att läsa på flera språk.
Du hittar den här

X
X