Om oss…

 

Information

Styrelsen

Stödperson

Verksamheten

Gyncancerförbundet

Gyncancerförbundet är en allmännyttig, ideell organisation för gyncancerdrabbade kvinnor, närstående och andra intressenter. Förbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden patientorganisation.

Förbundets ändamål:

att påverka genom medverkan i beslutsfattande organ som tar tillvara våra medlemmars intressenten
att förmedla information
att vara synliga
att samarbeta med andra organisationer
att stärka, hjälpa och inspirera
att erbjuda utbildning och stöd till medlemmar
att erbjuda fysiska möten, aktiviteter och föreläsningar

Gyncancerförbundet har idag 500 medlemmar.

Stödpersoner

Som medlem har du möjlighet att prata med en stödperson.

En stödperson…

  • vet genom egen erfarenhet hur viktigt det är att ha någon att tala med om sin situation
  • har tid att lyssna
  • har moralisk tystnadsplikt
  • är utbildad för sin uppgift

Lokalt

Under sidan Lokalföreningar kan du se om föreningen planerat några aktiviteter eller läs informationen under sidan Kalender.

RCC har gjort en film om hur det går till i ett standardiserat vårdförlopp, Se filmen

Om du vill läsa nationella vårdprogram eller annan information från Regionala Cancercentrum
i samverkan så gå in på RCC.

Eftercancern En mycket bra och informativ sida med tips och råd om rehabilitering efter cancer i nedre delen av buken.

X
X