KALLELSE GYNCANCERFÖRBUNDETS RIKSSTÄMMA 2022

Datum: Söndagen 24 april 2022 Tid: kl. 10.00 – ca 12.30 Plats: Freys Hotell, Stockholm Sedvanliga stämmoförhandlingar kommer att avhandlas. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2022-03-28 Förslag till valberedningen ska vara styrelsen tillhanda senast...
Ordförande har ordet

Ordförande har ordet

NU NÄRMAR SIG JULEN och ett spännande nytt år efter en tid med annorlunda och fler nya förutsättningar än vad någon annan människa (inte så många i varje fall) tidigare varit med om. Jag och säkerligen flera med mig har tagit lärdom av det gångna året. Vad en...
X
X