Bedömningsarbete på Cancerfonden

Bedömningsarbete på Cancerfonden

Gyncancerförbundet har för andra gången fått möjlighet att bedöma inkomna anslag om forskningsprojekt. Vi patientrepresentanter skall bedöma ansökningarna utifrån ett patientperspektiv, hur projektet kan komma till nytta för patienten. Vi är även denna gång indelade i...
Reginala cancercentrum i samverkan

Reginala cancercentrum i samverkan

Gyncancerförbundet sitter med i fem PNR (patient och närstående råd) , Stockhom/Gotland, Mellan, Väst, Sydöst, Syd dock inte Norr men där står vi på kö för att få in en representant. Att sitta med i PNR som patientrepresentant är otroligt viktigt och en möjlighet att...
Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt

I september 2018 informerade vi om framtidsfullmakt. Vi vill åter påminna om denna möjlighet. En framtidsfullmakt gör att du själv bestämmer vem som ska ta hand om din ekonomi, bankaffär, betala hyran, hämta din medicin med mera när du av någon anledning inte klarar...
Yoga med avspänning

Yoga med avspänning

Yogalärare Mira från Stockholms Skandinaviska yoga och meditationsskola håller kurs för oss under fem söndagar mellan kl 10-11.  18/4, 16 och 23/5 samt 13 och 20/6. Det kommer vara lätta yogarörelser, andningsövningar och avspänning. Vi gör övningarna sittande,...
Information om Rikstämman 2021

Information om Rikstämman 2021

Datum: 25 april – 2021 Plats: Digitalt via länk Teams Tid: 10.00 – 13.00 13.00 – 13.45 lunch paus Eventuellt vid ej avslutat stämma 13.45 – 16.00 Förbundets förslag till stämmans ordförande är Ingrid Kössler Sedvanliga stämmohandlingar....
X
X