VÄLJ LOKALFÖRENING

Vad säjer du till någon som drabbats av Cancer

cancerfonden

Vad säger du till någon som är allvarligt sjuk?

1 juni 2023

Många tycker att det är svårt att prata om sorg och sjukdom. Vår nya undersökning, gjord av Demoskop, visar att fyra av tio tycker det är jobbigt att bemöta någon som fått ett allvarligt sjukdomsbesked. Det här gäller både på jobbet och i sociala sammanhang.

En man klappar sin vän stöttande på ryggen.

En knapp majoritet av de som drabbats av allvarlig sjukdom har upplevt en stöttande omgivning, men det är också fyra av tio som har upplevt mindre kontakt med omgivningen och en tredjedel som märker förändrade beteenden från omgivningen. Foto: Sanna Percivall.

Många är osäkra på hur de kan stötta och hjälpa någon som fått ett besked om sjukdom, utan att såra eller vara till besvär. Det visar Cancerfondens undersökning. Sex av tio tillfrågade är osäkra på vad de ska säga och rädda för att säga fel saker som sårar.

Siffran är ännu högre hos de som är under 29 år, där sju av tio är osäkra på vad de ska säga. En tredjedel anser att det är lättare att visa sitt stöd i sociala medier.

Många vill vara stöttande

Skillnaden är också stor mellan intention och verklighet. Många vill vara stöttande och tycker i stor utsträckning att de är det. Men nästan hälften av de som är drabbade upplever enligt undersökningen ett avståndstagande från omgivningen.

– Att bemöta, stötta med ord och handling, och verkligen finnas där är något som många kan bli bättre på. Mitt i krisen vill drabbade ofta att vardagen ska fortsätta i så stor utsträckning som möjligt, så fortsätt ha den relation ni hade innan sjukdomsbeskedet, säger Helena Torsler Andersson, sjuksköterska och sakkunnig på Cancerfonden.

Undvik att säga ”krya på dig”, ”kämpa” eller ”det blir nog bra”.

– Om man inte vet vad man ska säga, säg det och fråga om den drabbade vill prata om det. Ett viktigt tips är också att undvika att säga ”krya på dig”, ”kämpa” eller ”det blir nog bra” särskilt när du vet att det inte kommer gå bra, det passar inte när det handlar om allvarliga sjukdoma.

Närstående har en viktig roll

Att gå igenom en cancersjukdom kan kännas ensamt. De närstående har en viktig roll. Behovet av kunskap hur man bäst bemöter någon som drabbas är både stort och betyder mycket för den enskilda. Att bara finnas där kan räcka långt, men det finns mer att göra enligt Helena Tosler Andersson, om den som är sjuk vill det.

– Respektfull öppenhet är lika viktig på jobbet som i familjen när någon får cancer. Visa att du bryr dig om den som blivit sjuk och vill veta hur personen har det. Låt inte tankar om att göra fel skrämma dig. Hör gärna av dig till din kollega som är sjukskriven. Skicka ett sms och stäm av om och när den drabbade orkar prata eller ses, säger Helena Torsler Andersson.

För de som vill ställa frågor om cancer eller få tips och råd på hur man kan prata om sjukdomen och bemöta personer som drabbats finns Cancerfondens cancerlinje. Där svarar legitimerade sjuksköterskor på frågor via, telefon, mejl och chatt.

Tips från Cancerlinjen:

  • Glöm inte att den som drabbats ofta vill att vardagen ska fortsätta i så stor utsträckning som möjligt. Fortsätt ha den relation ni hade innan och prata inte bara med varandra om sjukdomen.
  • Undvik att skriva/säga kommentarer som ”krya på dig”, ”kämpa” eller ”det blir nog bra”, särskilt när du vet att det inte kommer att gå bra.
  • Skicka gärna ett sms och stäm av om och när den drabbade orkar prata eller ses.
  • Säg att du finns här för den drabbade och att du hoppas att det ska bli så bra som möjligt, trots det som hänt. Och stanna kvar som stöd- även om det kan kännas läskigt.
  • Om du inte vet vad du ska säga så säg det och fråga om den som är drabbad vill prata om det.
  • Praktisk hjälp som matlådor, handling eller annan avlastning är ofta ovärderligt.

Många av de som ringer till Cancerlinjen är närstående till cancersjuka. Där svarar medicinskt legitimerad personal på dina frågor och ge stöd i din situation.

Du är också varmt välkommen att kontakta Cancerlinjen.

Läs andra artiklar