VÄLJ LOKALFÖRENING

Vaccin mot HPV

thumbnail_Vaccin mot HPV Cancerfonden

Nu erbjuds alla kvinnor födda 1994-1999 gratis vaccination mot HPV – det virus som kan orsaka livmoderhalscancer.

Varje år dör 150 kvinnor av livmoderhalscancer i Sverige. Så behöver det inte vara. Genom att vaccinera sig mot HPV ökar man sitt skydd mot livmoderhalscancer. Foto: Sanna Percivall.

Genom att vaccinera sig mot HPV ökar man sitt skydd mot livmoderhalsacancer. Om du är född mellan 1994 och 1999 erbjuds du nu gratis vaccination mot HPV.

Risken för att smittas med HPV hänger ihop med sexvanor och forskning visar att den avtar runt 30-års åldern. Det bästa är att vaccineras före sexdebuten för vaccinet kan inte ta bort en pågående infektion, men det skyddar mot ny infektion.

Det är upp till varje region att bestämma vilka åldersgrupper som ska få gratis vaccin.

Längre ner på den här sidan hittar du länkar till alla regioner som har kommit igång med vaccinationerna. Många av de regioner som inte är igång planerar att vara det snart. Se om din region är med och boka i listan här nedanför.

Erbjudandet om vaccin gäller också för de som har vaccinerats mot HPV tidigare för det nya vaccinet ger ett bredare skydd än tidigare vaccin.

Vaccinationen görs som en del av en studie och består av två doser med tre års mellanrum. Syftet är att utrota livmoderhalscancer i Sverige.

Fakta HPV

 • Ett virus, HPV (humant papillomvirus), ligger bakom i stort sett all livmoderhalscancer.
 • I Sverige har vi ett etablerat program för vaccination av flickor och pojkar i skolåldern.
 • Men de kvinnor som är vuxna i dag har inte fått vaccinet i skolan. Därför erbjuds nu alla kvinnor födda 1994-1999 gratis HPV-vaccin.
 • Vuxna kvinnor kallas också regelbundet på gynekologisk cellprovtagning för livmoderhalscancer. Vaccination i kombination med cellprov minskar risken att utveckla livmoderhalscancer.
 • Tillsammans kan vi utrota livmoderhalscancer.

 

Boka tid

Boka tid för din HPV-vaccination genom att klicka på din region i listan. Då kommer du till aktuell bokningssida.

Alla regioner har inte kommit igång med vaccinationsarbetet ännu, men fler och fler kommer att göra det inom kort. Notera att vissa regioner inte erbjuder egen tidbokning utan skickar ut kallelser och erbjuder vaccination i samband med screening.

Regioner som börjat vaccinera

Planerad start för övriga regioner

 • Blekinge (planerad start april 2023)
 • Dalarna (planerad start våren 2023)
 • Halland (planerad start våren 2023)
 • Kalmar (planerad start första kvartalet 2023)
 • Sörmland (planerad start våren 2023)
 • Västra Götaland (planerad start 2023)

 

Frågor och svar om HPV-vaccin

Vem bör vaccinera sig?

Socialstyrelsen har beslutat att vaccin mot HPV ska ingå i barnvaccinationsprogrammet för flickor och pojkar. Vaccinet erbjuds av skolhälsovården i årskurs fem och sex.

År 2012 införde man vaccination för flickor 10-12 år som går i årskurs 5 eller 6 kostnadsfritt genom skolhälsovården och från hösten 2020 ingår även pojkar i vaccinationsprogrammet.

Från och med våren 2019 används vaccinet Gardasil 9 som ger ett skydd mot HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58 .

Kontakta skolsköterskan eller den aktuella kommunen om du vill veta när vaccinationen kommer att ske.

Även flickor födda 1994-1999 erbjuds gratis vaccination. Det skiljer sig mellan regionerna hur vaccinationen organiseras.

Ett par regioner erbjuder gratis vaccin upp till 26 års ålder. Hör med din region om vad som gäller.

Du kan också vända dig till 1177 Vårdguiden.

Har jag nytta av vaccinet om jag är född före 1999?

Ja, vaccinet skyddar mot nya infektioner. Men, det är mycket viktigt att du också gör ett gynekologiskt cellprov för att upptäcka HPV i samband med eller efter vaccinationen.

Om du redan har en infektion, skyddar vaccinet inte mot den och därför behövs cellprov.

Kan ett HPV-vaccin verkligen skydda mot cancer?

Ja, indirekt kan vaccin skydda. Det vaccin mot HPV som man i dag använder i Sverige ger ett mycket gott skydd mot HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58.

De här typerna ligger bakom cirka 90 procent av all livmoderhalscancer och det skyddar även mot andra cancerformer där HPV-infektion spelar en stor roll.

Ger HPV-vaccinet biverkningar?

De vanligaste biverkningarna av HPV-vaccin är smärta, rodnad och svullnad vid injektionsstället.

Över 100 miljoner doser har getts världen över och vaccinerna har granskats i detalj i kliniska läkemedelsprövningar.

Frågan om svåra biverkningar (allvarliga skador och sjukdomar) har studerats noggrant. Det finns inga bevis för att sådana har uppkommit som följd av vaccination mot HPV.

Förlamningar, sådana som har rapporterats i media, har liksom andra sjukdomar som kan orsakas av immunsystemet undersökts särskilt.

De visade sig vara lika vanliga hos flickor och kvinnor som inte vaccinerats. Samma sak gäller andra allvarliga sjukdomar.

Innebär vaccinationen att det är onödigt att gå på de gynekologiska cellprovskontroller kvinnor blir inbjudna till?

Nej, vaccinationerna innebär inte att man kan strunta i de kontroller man blir inbjuden till.

Vaccinet skyddar mot de vanligaste HPV-stammarna men inte mot alla typer som kan orsaka cellförändringar på livmoderhalsen.

Det är mycket viktigt att kvinnor fortsätter att gå på de gynekologiska cellprovskontroller de blir inbjudna till i åldern 23 till 64 år. Det gäller även kvinnor som har vaccinerat sig.

Hur många doser vaccin erbjuds till de som är födda 1994-1999?

Kvinnor födda 1994-1999 erbjuds två doser vaccin. De tas med tre års mellanrum.

Vart kan jag vända mig?

Illustration av en sköterska och patient som håller om varandra.Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen.

Läs andra artiklar