Informationskampanj om screening

Sverige är bra på att erbjuda och genomföra screening mot cancer. Det räddar liv. Men det är inte alla som deltar i screeningen när de blir kallade, vilket leder till ojämlik hälsa. För att utjämna skillnaderna genomförs under september månad extra insatser i Sverige, liksom i flera andra EU-länder med anledning av den europeiska cancerpreventionskampanjen PrEvCan, för att öka kunskapen om screening och motivera invånarna att delta.

En förutsättning för att öka deltagandet i screening är att öka människors kunskap om betydelsen av att upptäcka cancer i tid. Därför går nu Sveriges regioner ihop i en gemensam informationskampanj om screening. Kampanjen har tagits fram av Regionala cancercentrum i samverkan tillsammans med regionerna och 1177. Alla regioner kan anpassa och använda materialet.

Kampanjen kommer synas i sociala medier, annonser och på affischer runt om i landet. Det kommer också hållas webbinarier om screening mot cancer idag och i framtiden för vårdpersonal och medarbetare i regionerna för att öka kunskapen om screening.

kampanj-screening.gif

Information till invånare genom 1177

På 1177 finns samlad information om screening riktad till allmänheten.

Upptäck och förebygg cancer (1177.se)

Dessa undersökningar erbjuder regionerna

Regionala cancercentrum stödjer regionernas screeningverksamheter. Målet är att åstadkomma ett högt och jämlikt deltagande i hela landet.

Webbinarier

Det finns webbinarier i ämnet som du är välkommen att delta på

Cancerscreening i Sverige- hur och varför?
Ett webbinarium om nationella rekommendationer för screeningprogram inom cancerområdet och hur de omsätts i praktiken.

Cancerscreening i framtiden
Ett webbinarium om nya metoder inom befintliga screeningprogam och en inblick i pågående screeningprojekt för fler cancersjukdomar.

Kontakt

porträtt

Elin Ljungqvist

nationell screeningsamordnare

RCC Väst

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Informationsmaterial att använda i väntrum

Inom kampanjen har det tagits fram informationsmaterial som kan användas i vården i bland annat väntrum. Materialet består av fyra olika affischer och ett bildspel till väntrumsskärmar. Ladda gärna ner och använd materialet där det passar i er verksamhet.

A3 Affischer 

PowerPoint bildspel  ”Fortsätt delta i screening för tidig upptäckt av cancer”