VÄLJ LOKALFÖRENING

Satsning på mer forskning om äggstockscancer

bakgrund_09

Källa:onkologiisverige

Lena Wäpplings Stiftelse breddar satsningen på forskning om äggstockscancer genom att dela ut ett speciellt forskningsanslag riktat till mer juniora forskare. Den första mottagaren är Ulrika Joneborg, Karolinska Universitetssjukhuset. Dessutom får Docent Annika Strandell, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Professor Ingrid Hedenfalk, Lunds Universitet motta stiftelsens årliga forskningsanslag. De tre mottagarna delar på 1 miljon kronor.

Lena Wäppling, själv drabbad av spridd äggstockscancer, startade 2019 en stiftelse för att finansiera gynekologisk forskning för att diagnostisera och behandla äggstockscancer.

”Jag är glad att min stiftelse kan fortsätta att dela ut miljonbelopp till forskning om äggstockscancer, och att vi förutom väletablerade forskare kan stötta en mer junior forskare. På så sätt kan vi möjliggöra att fler personer kan ägna sig åt forskning inom detta viktiga område.“ säger Lena Wäppling.

Äggstockscancer är den dödligaste gynekologiska cancern. I Sverige insjuknar cirka 700 kvinnor årligen i äggstockscancer och 550 dör. Det finns i dagsläget inte någon allmän screeningmetod, utan kvinnor är helt beroende av att söka vård vid upptäckt av symptom. Svårigheten är att symptomen kan vara diffusa, vilket ofta leder till diagnos först när cancern spridit sig och därmed sämre överlevnadsprognos.

Ulrika Joneborg, Karolinska Universitetssjukhuset

Samtliga tre mottagare driver forskningsprojekt som syftar till att öka överlevnadschanserna genom tidigare diagnostik och bättre behandlingsmetoder för dem som drabbas. Ulrika Joneborgs forskningsprojekt undersöker om en ny bilddiagnostisk metod “FAPI-PET” skulle kunna underlätta utredningen och optimera behandlingen av äggstockscancer. Joneborg säger:

”Jag är mycket tacksam över forskningsbidraget och är stolt över att vara stiftelsens första mottagare av anslaget riktat till en mer junior forskare. Mitt mål med projektet är öka möjligheten till tidig och förbättrad diagnostik av äggstockscancer och därmed till mer riktad och individualiserad behandling.”

Annika Strandells forskningsprojekt syftar till undersöka om risken att utveckla äggstockscancer skulle minska med opportunistisk salpingektomi, dvs att man i samband med en operation där livmodern opereras bort, eller vid en steriliseringsoperation, även tar bort äggledarna trots att de är friska. Hypotesen grundar sig på teorin att äggstockscancer kan starta i äggledaren och på ett tidigt stadium sprida sig till äggstocken. Ingrid Hedenfalk analyserar enskilda celler från äggstockscancerpatienter före, under och efter behandling med cytostatika (cellgifter). Målet är att öka kunskapen om de mekanismer som styr en äggstockscancertumörs respons på behandling för att bättre förstå varför många patienter utvecklar resistens mot cytostatika och kunna utveckla mer individanpassad behandling i framtiden.

Ett stort antal människor har varit med och bidragit till årets forskningsmedel genom donationer och deltagande i stiftelsens årliga evenemang: Lenas Lopp för Livet. Välgörenhetsloppet genomförs varje år i september och samlade 2021 fler än 1500 deltagare i 15 länder runt om i världen. 2022 kommer loppet anordnas i Västerås den första september och i virtuell form under hela vecka 35.

”En viktig framgångsfaktor är vårt virtuella upplägg, där man kan delta var som helst i världen. Enkelheten och vetskapen att varenda krona går till forskning om äggstockscancer tilltalar många.” säger Lena Wäppling.

Lena Wäpplings Stiftelse är den enda svenska, privata stiftelsen som finansierar gynekologisk forskning för att tidigare diagnostisera och behandla äggstockscancer. Stiftelsen har sitt säte i Västerås, men finansierar forskning över hela världen.

Läs mer om stiftelsen på https://sv.lenawfoundation.com/

Läs andra artiklar