VÄLJ LOKALFÖRENING

16 miljoner på pilotprojekt inom precisionsmedicin

Regeringskansliet

Regeringen satsar 16 miljoner på pilotprojekt inom precisionsmedicin för barncancer samt bröst- och äggstockscancer

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut 15,75 miljoner kronor till Genomic Medicine Sweden (GMS) för att bedriva pilotprojekt inom utveckling av gensekvensering för diagnostik av bröst- och äggstockscancer samt barncancer. Helgenomsekvensering, en analys av en individs hela genuppsättning, är ett viktigt verktyg för att tidigt kunna ställa rätt diagnos och erbjuda en mer effektiv och individanpassad behandling.

– Varje år diagnosticeras över 60 000 nya cancerfall i Sverige och cancer är den vanligaste dödsorsaken i befolkningen under 80 års ålder. Regeringen vill bidra till den snabba och kraftfulla utvecklingen inom precisionsmedicin för att alla Sveriges invånare ska få tillgång till mer precis diagnostik och individanpassad vård. Sverige ska ha en cancervård i världsklass, säger socialminister Lena Hallengren.

7 875 000 kronor ska användas för pilotprojekt inom barncancer med fokus på att etablera ett arbetssätt för helgenomsekvensering i klinisk praxis nationellt. Det är ett viktigt steg för att snabbare kunna ställa diagnos och erbjuda en mer effektiv behandling samt för att öka kunskapen om barns tumörer och därmed ytterligare kunna förbättra behandling och prognos. Resultaten från den utökade satsningen på barncancer kommer också att ge viktig kunskap om hur liknande analyser kan införas vid tumörsjukdomar oberoende av ålder.

Ytterligare 7 875 000 kronor ska användas för att utöka genpanelen med komplexa markörer inom bröst- och äggstockscancer för att kunna förbättra möjligheten att ställa diagnos och individanpassa behandlingen.  Genpanelen ska också utvecklas för att kunna analysera gener kopplade till ärftlig bröst- eller äggstockscancer.

Källa: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/regeringen-satsar-16-miljoner-pa-pilotprojekt-inom-precisionsmedicin-for-barncancer-samt-brost–och-aggstockscancer/

Läs andra artiklar