VÄLJ LOKALFÖRENING

RCC NAG Cancerprevention om cancer och alkohol

RCC Alkohol

Alla har rätt att veta att
alkohol ökar risken för cancer.

Forskningen har länge visat att det finns ett tydligt samband mellan alkohol och cancer, men flera undersökningar visar att allmänhetens kunskap om kopplingen mellan alkohol och cancer är begränsad. Exempelvis vet få svenskar att sambandet mellan alkohol och cancer även gäller vid låg konsumtion. Vi tycker att folk har rätt att veta. Med det här initiativet vill vi därför sprida kunskapen.

Bakom initiativet står Regionala cancercentrum i samverkan (RCC i samverkan) samt Beroendecentrum Stockholm, Beteendelabbet, Bröstcancerförbundet, Cancerfonden, CAN, Dietisternas Riksförbund, IOGT-NTO, Sveriges Läkarförbund, Mun- och halscancerförbundet, Nationellt programområde levnadsvanor, Nätverket mot cancer Sjuksköterskor i cancervård, Svensk Förening för Allmänmedicin, Svensk Sjuksköterskeförening, Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor och Systembolaget.

Arrow pointing right

Referenser:

  1. IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Human. (1988). Alcohol Drinking. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans (Volume 44). Lyon, France: International Agency for Research on Cancer.

  2. Wild CP, Weiderpass E, Stewart BW, editors (2020). World Cancer Report: Cancer Research for Cancer Prevention. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer.

Läs andra artiklar