VÄLJ LOKALFÖRENING

Pågående forskning om Gynekologisk Cancer

thumbnail_Cancerfondens vision är att besegra cancer Cancerfonden

Gyllensten, Ulf Bertil – Development and clinical validation of biomarker tests for improved diagnosis and population screening of gynaecologic cancer, specifically ovarian cancer

Ulf Bertil Gyllensten
Uppsala universitet
2023
Finansieras med
5 250 000 kr
Forskningsområde: translationell forskning

Bakgrund

Över 1.3 miljoner kvinnor drabbas varje år av antingen livmoderhalscancer, äggstockscancer eller livmoderkroppscancer (endometricancer), och mer än 50% av dessa avlider av sin sjukdom. Äggstockscancer diagnostiseras idag genom ultraljud och kirurgi, men 70-80% av dessa ingrepp visar på godartade förändringar. Det finns ett stort behov av att ersätta diagnostisk kirurgi med ett blodprovtest. För att kunna reducera förekomsten av äggstockscancer måste den identifieras i ett tidigt stadium. Idag finns inget test tillgängligt för populationsscreening, på motsvarande sätt som HPV-test används inom programmet för prevention av livmoderhalscancer.

Beskrivning

Vårt mål att utveckla ett biomarkörtest för att förbättra diagnostiken av livmoderhals-, äggstocks- och livmoderkroppscancer, och möjliggöra tidig upptäckt av cancer i ett screeningprogram. Genom att analysera en kombination av protein, tumörmutationer och epigenetiska förändringar vill vi förbättra testets prestanda. Test kommer att kunna användas både på ett blodprov för diagnostik av kvinnor som söker med symptom och på ett självprov av vaginalsekret för screening. Flera patientgrupper kommer att studeras för att utvärdera testets diagnostiska värde och en populationskohort att etableras för att utvärdera testets användning inom screening.

Mål

Projektet förväntas bidra till förbättrad diagnostik och öppna nya möjligheter för screening av gynekologisk cancer: 1) Minska användningen av diagnostisk kirurgi. Med ett blodprovstest skulle användningen kirurgisk diagnostiken kunna minska, och därmed livskvaliteten för de kvinnorna öka. 2) Kunna förutse risken för återfall och långtidsöverlevnad. 3) En tidig identifiering av äggstockscancer genom populationsscreening är enda sätter att minska förekomsten av denna cancer. 4) Ett test för äggstockscancer skulle kunna införas i det redan existerande programmet att förebygga livmoderhalscancer.

Läs andra artiklar