VÄLJ LOKALFÖRENING

Kvinnor som förändrar välden

kvinnor

Vi ska besegra cancer och vi kan bara göra det tillsammans. Det behövs fler kvinnor som forskar om cancer så att vi inte går miste om idéer, tankar och forskningsinsatser. Med fler kvinnor som forskar kan kampen mot cancer gå snabbare och ge bredare perspektiv.

– Vi behöver ett jämlikt forskarsamhälle för att forskningen ska kunna göra alla viktiga framsteg, säger Anna Karlsson, vetenskaplig sekreterare på Cancerfonden.

Jämställdhet är ett problem i hela vetenskapssamhället och Cancerfondens statistik visar inte på något undantag. Av de projekt som beviljades 2022 leds 42 procent av en kvinna och 58 procent av en man.

Andel beviljade projekt till kvinnor och män av totala antalet beviljade projekt

Det innebär med stor sannolikhet att cancerforskningen går miste om idéer och infallsvinklar samt forskningsinsatser som behövs för att kunna besegra cancer. Mångfald och jämlikhet har potential att berika forskning.

Vi kan även se att kvinnor generellt sett skickar in färre ansökningar.Anna Karlsson

Beviljandegraden som beskriver hur stor andel av ansökningarna inom respektive grupp som beviljas är 53 procent för män och 47 procent för kvinnor.

Andel beviljade projekt av alla ansökningar från kvinnor och andel beviljade projekt av alla ansökningar från män.

– Vi kan även se att kvinnor generellt sett skickar in färre ansökningar. Det är betydligt fler män än kvinnor som har ett så kallat fortsättningsanslag, det vill säga att de har haft stöd under en längre tid från oss och söker fortsättning.

Fördelning av män och kvinnor i åldrar, bland totalt antal projekt som beviljades 2022.

Nu synliggör vi statistiken för att uppmärksamma problemen med jämställdhet inom forskningen. På sikt är ambitionen att det ska leda till förändring och en mer jämlik fördelning av forskningsanslagen.

Under 2023 finansierar Cancerfonden 619 projekt för 1 897 383 000 kr. Av dessa leds 241 av kvinnor och 378 av män. ​Av beviljade medel finansieras 1 206 433 200 kr till män och 690 949 800 kr till kvinnor.

Cancerfonden vill gärna ha fler ansökningar från kvinnor.

Är du kvinna och forskare och vill forska om cancer? Sök pengar hos oss!

Läs andra artiklar