VÄLJ LOKALFÖRENING

Kronprinsessan Viktoria beskyddare av årets rosa band

viktoria

Kronprinsessan Victoria beskyddare av årets Rosa Band-kampanj

30 september 2023

Även i år är Kronprinsessan Victoria beskyddare av Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Kronprinsessan har ett stort engagemang i frågor som rör cancer och forskningens framsteg.

Kronprinsessan Victoria flankerad av Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström och forskningsnämndens ordförande Malin Sund. Foto Christopher Hunt

Nära 65 000 personer i Sverige får varje år ett cancerbesked. Under oktober genomförs Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj med syfte att samla in pengar till cancerforskning, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor.

Med ett stort engagemang för frågor som rör cancer och forskningens utveckling, är Kronprinsessans engagemang som kampanjens beskyddare en viktig del i kampanjen som i år fyller 20 år.

Kronprinsessan Victoria med årets rosa band
Kronprinsessan Victoria, beskyddare av Rosa Bandet-kampanjen. Foto: Christopher Hunt

-Vi är stolta över att H.K.H. Kronprinsessan är Rosa Bandet-kampanjens beskyddare och genom detta stöttar vår vision att besegra cancer. Kronprinsessans engagemang är en viktig del i att visa att vi är många som står bakom, stöttar och driver kampen framåt. För alla berörs och alla bidrag – stora som små – behövs för att nå fler framsteg. Tillsammans gör vi skillnad, säger Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.

Sedan starten 2003 har kampanjen under sina 20 år samlat in över en miljard kronor.

Pengarna som samlas in under Rosa Bandet-kampanjen utgör en viktig del av de pengar som Cancerfonden delar ut varje år till Sveriges främsta cancerforskning. Pengarna fördelas till den mest lovande forskningen, oavsett cancerform. Sedan starten 2003 har kampanjen under sina 20 år samlat in över en miljard kronor.

20 år av forskningsframsteg

Sedan starten av Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj har forskningsframstegen varit många. Årets kampanj tar fokus på de framsteg som gjorts inom bröstcancerforskningen under de senaste 20 åren.

Kronprinsessan Victoria med årets rosa band
Kronprinsessan Victoria är engagerad i forskningsfrågor. Foto: Christopher Hunt

Med en behandling av bröstcancer som genomgått genomgripande förbättringar, mammografiscreeningmålinriktade läkemedel, bättre kirurgiska metoder och tilläggsbehandling före eller efter operation, har forskningen bidragit till ökad överlevnad och bättre livskvalitet. I dag är femårsöverlevnaden närmare 90 procent jämfört med cirka 75 procent på 1990-talet.

Tidig upptäckt fortsatt fokus

Cancerfonden fokuserar som tidigare på kunskapsspridning kring tidig upptäckt med särskilt fokus på bröstcancer. Flera hundra liv räddas i Sverige varje år med de regelbundna kontroller som kallas screening.

Cirka 70 procent av all bröstcancer upptäcks via mammografi och risken att avlida i bröstcancer minskar avsevärt vid regelbundet deltagande. Cancerfondens fortsätter sitt outtröttliga arbete med att förbättra förutsättningarna för tidigare upptäckt genom bättre metoder och för att fler människor ska gå på sin screening.

Rosa bandet

Var med och besegra cancer

Köp ditt rosa band här

Läs andra artiklar