VÄLJ LOKALFÖRENING

Kommer sexlusten tillbaka efter en cancerbehandling?

lattxsytfkwxkojitpmt

Efter en cancerbehandling kan sex kännas svårt samtidigt som både längtan och oron ofta är stor. Personen står ensam med 1 000 frågor, en medtagen kropp och förändrad självbild. Hur hittar man tillbaka till lusten? Går det att tycka om sin kropp igen? Vågar man ha sex?

 

När man behandlas för cancer känner man sig ofta medtagen, är känslig för infektioner, kan få ont på olika ställen och behandlas man med cellgifter tappar man ofta håret.

– Gemensamt, oavsett cancerform, är att man blir trött, sammanfattar Lena Wettergren, professor i vårdvetenskap vid Uppsala universitet och som forskar om cancer och sex. Hon är ändå positivt överraskad över att så många med cancerdiagnoser är sexuellt aktiva.

– Man har sex efter sin behandling trots sin cancer, så det är definitivt en grupp som efterlyser mer stöd.

Lena Wettergren
Lena Wettergren, professor i vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Foto: Magnus Laupa

Lena Wettergren menar att cancer och sex är ett försummat område. Vården koncentrerar sig i första hand på behandling och överlevnad och ofta frågor om sexualitet och intimitet. Även bland drabbade råder ett visst tabu. Men det finns hopp – och hjälp.

– Sex är en betydelsefull och angelägen del av livet, vården måste bli bättre på att följa upp och ge stöd. Bara vetskapen om att det är vanligt med sexuell påverkan efter cancerbehandling är viktig, säger Lena Wettergren och poängterar att det är en god idé att som patient ta emot den hjälp som erbjuds.

Rollspel hjälper vården att prata om sex

Tillsammans med Claudia Lampic, professor i klinisk psykologi vid Umeå universitet, driver hon ett forskningsprogram med olika delar. Claudia ansvarar för fertilitet och cancer och Lena för sexualitet och cancer, bland annat om hur vården ska möta cancerpatienter som har frågor om sex.

Både män och kvinnor beskriver mindre lust för sex och att kroppen förändrats.

Hur ska man exempelvis besvara spörsmål som: “Är det farligt om jag börjar blöda?” “Får jag ha sex eller är jag för infektionskänslig?” “Kommer jag att bli som vanligt igen?” “Jag vill prova men tänk om min partner tvekar?” ”Jag är singel, vågar jag ha sex med någon?”

I forskningsdelen ”Fex-talk” undervisas sjuksköterskor om att tala med patienter om sex och fertilitet. Genom rollspel får de träna på att ta upp olika problem och frågor som kan uppstå och förklara vilken hjälp som finns att få.

Det är inte ovanligt att cancerbehandling kan påverka ditt sexliv, åtminstone under en tid. Hur är det för dig, är det något du funderat på?

– Vårdpersonal vill gärna prata om de här frågorna men är inte alltid trygga med att inte ha alla svaren. Då svarar jag att de inte behöver veta allting, deras uppgift är främst att bekräfta patienten, förklarar Lena Wettergren.

Så här kan vårdpersonal till exempel svara en orolig patient: ”Det är inte ovanligt att cancerbehandling kan påverka ditt sexliv, åtminstone under en tid. Hur är det för dig, är det något du funderat på?”

Vanligt med sköra slemhinnor för kvinnor

Sex kan ofta vara mindre viktigt under den inledande cancerbehandlingen, men efteråt rapporterar en majoritet av kvinnliga patienter om upplevda sexproblem. De vanligaste handlar om sköra slemhinnor som lätt blöder och om obehag vid beröring.

Svårighet att få erektion vanligt för män

För män kan det handla om svårigheter att få erektion. Både män och kvinnor beskriver mindre lust och att kroppen förändrats – man kan dra sig för att visa sig naken. Och kan lätt tro att andra har ett bättre sexliv än man själv.

Lena Wettergren sitter i fönster
Lena Wettergren, professor. Foto: Magnus Laupa

Och är man singel kanske tvivla på om man vågar dejta igen. Hennes råd till den som upplever sexuella problem efter cancerbehandling är:

– Tala med din behandlande läkare eller kontaktsjuksköterska. Den som upplever stress och obehag vid sex kan också bli hjälpt av övningar i mindfulness eller liknande, säger Lena Wettergren.

Inte all cancer påverkar sexlivet

Forskarnas projekt har i flera omgångar fått medel från bland annat Cancerfonden. Just nu för att bygga upp en ny, uppdaterad 2.0-version av det webbaserade självhjälpsprogrammet för unga under 40 år.

De kartlägger också situationen för mer än 1 000 män och kvinnor som följs i fem år efter cancerbehandlingen med frågor om sexuell funktion, oro kring föräldraskap och möjligheten att få barn, vad man orkar och om man besväras av olika symtom.

Lena Wettergren, porträtt mot vägg
Lena Wettergren. Foto: Magnus Laupa

Projektet visar att det framför allt är kvinnor med bröstcancer och gynekologisk cancer som får sexuella problem. Hormonbehandling efter bröstcancer pågår ju under många år.

– Däremot såg vi inte i vår forskning att kvinnliga patienter med hjärntumör eller lymfom hade mer sexproblem än kvinnor som inte haft cancer, avslutar Lena Wettergren.

Läs andra artiklar