VÄLJ LOKALFÖRENING

Förebygga cancer med operation

cancerfonden

Forskning pågår: förebygga cancer med operation

10 augusti 2023

Att operera bort livmoder, äggstockar samt bröst skyddar kvinnor med riskgenerna BRCA mot cancer. Läkaren Annika Strandell undersöker om cancerrisken minskar även om bara äggledarna tas bort.

Två läkare på sjukhus.

Annika Strandell, docent vid Göteborgs universitet och överläkare vid Kvinnosjukvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset tillsammans med kollegan Jynfiaf Francis, överläkare vid kvinnokliniken på Sahlgrenska. Foto: Nicke Johansson.

Annika Strandell, docent vid Göteborgs universitet och överläkare vid Kvinnosjukvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, möter i sitt arbete kvinnor som vill operera bort livmoder eller äggstockar.

Den vanligaste anledningen att operera bort livmodern är svårbehandlade blödningar. Andra kvinnor har fått rådet att operera bort äggstockarna då de har riskgenerna BRCA1 eller BRCA2 (Läs mer om forskning på BRCA här).

kvinna med operationslampa
I två projekt som stöds av Cancerfonden undersöker Annika Strandell om en mindre dramatisk operation kan skydda mot uppkomsten av äggstockscancer. I ett första steg studerar hon kvinnor som inte har riskgenerna BRCA. Foto: Nicke Johansson.

Det är ett stort och stympande ingrepp som gör att kvinnan kastas in i klimakteriet

­­– Det är ett stort och stympande ingrepp som gör att kvinnan oavsett ålder kastas in i klimakteriet. Vi vill se om det i vissa fall kan räcka med att ta bort äggledarna för att minska cancerrisken, säger hon.

Bakgrunden är att tumörer som upptäcks i äggstockarna kan ha sitt ursprung i just äggledarna.

Undersöker kvinnor i två studier

I två projekt som stöds av Cancerfonden undersöker Annika Strandell om en mindre dramatisk operation kan skydda mot uppkomsten av äggstockscancer. I ett första steg studerar hon kvinnor som inte har riskgenerna BRCA.

I den ena studien ingår kvinnor som opererar bort livmodern på grund av kraftiga blödningar eller smärtsamma muskelknutor. De lottas att samtidigt ta bort äggledarna, eller inte.

huvud framför två datorer
I studierna mäts om den utökade operationen ger fler komplikationer eller mer klimakteriesymtom. Foto: Nicke Johansson.

I den andra studien ingår kvinnor som vill sterilisera sig. Normalt ”knipsar man av” äggledarna, så att spermier och ägg inte kan passera. Här lottas kvinnor till detta ingrepp, eller till att helt ta bort äggledarna.

I båda studierna mäts om den utökade operationen ger fler komplikationer eller mer klimakteriesymtom. Via register följs också kvinnorna upp under lång tid för att se om de som avlägsnade äggledarna på sikt slapp cancer i äggstockarna, jämfört med de som behöll äggledarna.

Läs andra artiklar