VÄLJ LOKALFÖRENING

Cancerfondens cancerpanel

cancerfonden

Har du drabbats av cancer och vill dela med dig av dina erfarenheter och tankar? Oavsett om dina erfarenheter är från att du själv är eller har varit sjuk eller som närstående får du gärna bli en del av vår cancerpanel.

Anmäl dig till panelen

Vi jobbar varje dag för att nå vår vision – att besegra cancer. Med det menar vi att färre ska drabbas och fler botas eller kunna leva ett långt liv med bra livskvalitet.

För att nå dit arbetar vi med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete genom opinionsbildning och nätverkande. Vi arbetar för att vården ska vara så bra som möjligt för de som är sjuka och att närstående får stöd och hjälp.

För att vi ska kunna göra allt det här så bra som möjligt är ett perspektiv av väldigt stor vikt – de drabbades. Oavsett om du är eller har varit cancerpatient eller om du är närstående.

Vi vill höra dina svar på viktiga frågor

Är du en av de som drabbats? Då skulle du passa utmärkt i vår panel för patienter och närstående. Panelen kommer vi vända oss till för att ställa viktiga frågor som rör cancer.

Det kan handla om allt från upplevelser av vården till vilka forskningsframsteg du önskar se eller vilket stöd du fick från samhället när du drabbades.

Du kommer ha en viktig roll i vårt fortsatta arbete för att besegra cancer.

Var med i panelen

Om du är intresserad av att vara med i vår panel, anmäl dig genom att svara på några frågor.

Till anmälan

En man och en kvinna utomhus tittar i en bok
Dina svar kommer vara värdefulla för oss. Foto: Edis Potori

Läs andra artiklar