VÄLJ LOKALFÖRENING

Cancerfonden

sex och cancer

Sexualiteten är en viktig källa till närhet och välbefinnande. Vid cancer kan tystnaden och oron för vad partnern tänker vara ett hinder för ett tillfredsställande samliv.

Sexualiteten finns i den livsenergi som får oss att söka närhet, njutning och välbefinnande. Den är ett grundbehov och en del av vår identitet och självbild som finns inom oss genom hela livet.

Sexualiteten finns i våra tankar och känslor, i våra värderingar och handlingar och den påverkar vår livskvalitet på många sätt.

Men sexualiteten påverkas i sin tur av den tid och de sociala sammanhang vi lever i och vilka erfarenheter vi får genom livet. Cancer är ett exempel på en oönskad erfarenhet som alltför många får genomleva.

Läs andra artiklar