VÄLJ LOKALFÖRENING

740 miljoner i forskningsanslag från Cancerfonden

forskning

740 miljoner till cancerforskning

14 november 2023

Nu är det klart vilka forskare som får forskningspengar från oss. Cancerfondens forskningsnämnd har fattat beslut om 740 miljoner kronor som kommer att användas till mer än 220 forskningsprojekt.

– Det här har varit ett år präglat av många svåra omvärldshändelser som drabbat samhällen och privatpersoner. Ändå har människor fortsatt stötta svensk cancerforskning och det är tack vare deras gåvor vi nu kan ge 740 miljoner kronor till den mest lovande forskningen, säger Malin Sund, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd. 

Det är 480 forskare som har ansökt om anslag för projekt och 224 av dessa beviljades, alltså 47 procent. Av hela summan fördelas ca 720 miljoner till anslag för forskningsprojekt och ca 20 miljoner till planeringsgrupper och forskarmånader.

Det forskarna vill forska om just nu

Det går att urskilja några trender i det som forskarna vill forska på i årets omgång. Att använda artificiell intelligens, AI, för att upptäcka och följa cancer är en av dessa trender.

Precisionsmedicin som gör det möjligt att ge varje patient en behandling som passar just den individen och den tumören är en annan trend.

Många projekt är inriktade på spridning av cancer och hur den kan förhindras. Allt fler överlever cancer och forskning som handlar om livskvalitet under och efter behandling börjar ta större utrymme bland projekten.

Läs andra artiklar