VÄLJ LOKALFÖRENING

RCC dagar 2023 på Uppsala Slott

Visa senaste bilder

Gyncancerförbundet deltog på RCC dagarna 2023. Det var mycket intressanta föredrag som presenterades.

På programmet fanns hälsoregistret, ojämlikheter inom cancer, cancerregistret, alkohol och cancer, hälsoinformatörer, tidig upptäckt, screening, träning under cancerbehandling och mycket mera.

På slutet av dagarna fick patientrepresentanter några timmar att diskutera arbetet i de olika föreningarna och dess patient och närståenderåd, det var intressant.

 

 

Läs andra artiklar