VÄLJ LOKALFÖRENING

Information om Rikstämman 2021

patientriksdagen_banner (1)

Datum: 25 april – 2021
Plats: Digitalt via länk Teams
Tid: 10.00 – 13.00
13.00 – 13.45 lunch paus
Eventuellt vid ej avslutat stämma 13.45 – 16.00

Förbundets förslag till stämmans ordförande är Ingrid Kössler

Sedvanliga stämmohandlingar.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 16 april och skickas till: belindaharaldsson@hotmail.com
Anmälan sker till Belinda Haraldsson, telefon 072 – 208 56 30. Dagtid 0590 – 60 88 46, E-post belindaharaldsson@hotmail.com senast 16 april

Styrelsen kommer att skicka ut följande handlingar till anmälda deltagare samt ordförande/kontaktperson i lokalförening. Om ni eller någon annan önskar handlingarna innan 16 april så skickar vi dom till er.

  • Dagordning
  • Verksamhetsberättelse
  • Verksamhetsplan
  • Ekonomiska handlingar
  • Gyncancerförbundets stadgar som ska fastställas på denna stämma
    Valberedningen (styrelsens) förslag

På hemsidan kommer vissa handlingar att finnas tillgängliga, gå till gyncancerforbundet.se/verksamheten/

Om ni önskar handlingarna i pappersform kontakta: Cristina Gunnarsson mob. 070 – 656 32 00

Varmt välkomna!

Läs andra artiklar