VÄLJ LOKALFÖRENING

Framtidsfullmakt

paragraf

I september 2018 informerade vi om framtidsfullmakt. Vi vill åter påminna om denna möjlighet. En framtidsfullmakt gör att du själv bestämmer vem som ska ta hand om din ekonomi, bankaffär, betala hyran, hämta din medicin med mera när du av någon anledning inte klarar detta själv.

Det är viktigt att du skriver din framtidsfullmakt medan du är frisk. Fullmakten gäller först när du inte längre kan fatta egna beslut. Ett alternativ är god man eller förvaltare, men genom att skriva en framtidsfullmakt är det du själv som utser fullmaktshavare. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig, underskriven och bevittnad. Det ska tydligt framgå vem/vilka som är fullmaktshavare och vilka angelägenheter fullmakten omfattar.

Maila Cristina Gunnarsson (kassör), om du vill få ett exempel på en framtidsfullmakt. Epost: cristina.gunnarsson@gmail.com

Läs andra artiklar