VÄLJ LOKALFÖRENING

Forskningsprojekt för patientrepresentanter genom Cancerfonden

I år igen deltar Gyncancerförbundet med representant i forskningsprojekt genom Cancerfonden. Vi ska bedöma inkomna ansökningar utifrån ett patientperspektiv.

Vi delas in i olika grupper med patienter från olika föreningar med olika diagnoser och vårt resultat skall sedan redovisas till Cancerfonden.

Cancerfondens syn på patientmedverkan

” Ni utgör en mycket viktig grupp för cancerforskningen och dess framsteg . Även om ni inte är vetenskapliga experter inom cancerområdet så har ni unika kunskaper och erfarenheter som är viktiga att beakta vid planering, bedömning och genomförande av forskningsprojekt”

Frågeställningar som vi skall bedöma vid varje ansökan är:

1. Relevanta frågeställningar

Är forskningsfrågeställningarna man vill besvara i projektet relevanta ur ett patientperspektiv/närståendeperspektiv? DVS är det man mäter /utvärderar i studien relevant för patient/närstående? Värdera hur relevanta 1-5

1 ej relevant alls

2 mindre relevant

3 relevant

4 mer relevant

5 mycket relevant

 

2. Patientnytta

Bedömmer du att resulktatet i det aktuella projektet kan komma framtida patienter och eller närstående till nytta?

Ja/Nej

 

3. Studidesign och genomförbarhet

Hur mycket har man tagit hänsyn till patientperspektivet/ närstående när det gäller hur man designat studien? Verkar det rimligt att studien kan genomföras enligt plan tex avseende antal provtagningar man utsätter patienten för , antal enkäter som skall fyllas i, etiska övervägande, rekrytering av patienter/närstående mm

  1. inte aalls
  2. 2 mindre hänsyn
  3. tillräckligt
  4. mer hänsyn
  5. mycket hänsyn

Mycket spännande att Gyncancerförbundet får vara med och framföra sin syn på forskningsprojekt

MVH

Petra Dahlberg

Gyncancerförbundet

Läs andra artiklar