Vårt focusområde “Höjd screeningsålder”

I vår verksamhetsplan tog vi fram ”Höjd screeningsålder” som ett focusområde 2021, för att verka för att frågan lyfts till beslutande instanser.

Efter kontakt med Socialstyrelsen är detta område inte aktuellt. Vi som förbund kommer inte ha möjlighet att få gehör för denna fråga just nu. Det finns för litet forskning som visar att det ger resultat att höja åldersgränsen. Fördelar måste vägas mot nackdelar.

I Socialstyrelsens modell för nationella screeningsprogram ingår att utvärdera om de nationella screeningsprogrammen ger avsett resultat. Det är viktigt att upptäcka effekterna av screeningen, försämras eller uteblir. Det är Socialstyrelsens screening-grupp som arbetar med översyn av screeningen. Vilken del av screeningsprogrammet man ska revidera har tagits fram i samarbete med vårdprogramsgruppen för cervixcancerprevention.

Ålder har man inte velat ta upp. De har istället valt frågor som HPV-analys även för kvinnor under 30 år, ändrade screeningsintervall och hemtest, för de som inte vill gå till barnmorskan.

Förslagen ska diskuteras av Socialstyrelsens screeningsråd. Därefter ska förslaget ut på remiss i höst och resultera i ett nytt screeningsprogram våren 2022.

I sammanfattningen till Socialstyrelsens beskrivning av dagens screening står det att screeningen går från 23 till 64 år. Det är missvisande eftersom det i texten och även i det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention står att om man inte kommit på sin sista kallelse vid 64 år ska man kallas varje år fram till 70. Om man har ett negativt HPV vid 64 år så kallas man inte igen, men har man ett positivt kommer man att fortsätta kallas tills man är åtgärdad eller HPV är borta. Alla regioner har ännu inte genomfört detta utan agerat som om 64 år är stoppålder.

Nätverket mot gynekologisk cancer kommer att skriva till Socialstyrelsen och be dem ändra sammanfattningen och påverka de regioner som ännu inte genomfört denna del i vårdprogrammet.

Nätverket mot gynekologisk cancer är representerade i Screeningsgruppen. Det är mycket värdefullt för Gyncancerförbundet och våra medlemmar att nätverket är aktiva i Screeningsgruppen och att vi får ta del av deras arbete.

Kalender

november, 2022

X
X